ptaszek

“Proszę, nie zamykajcie Ducha Świętego w klatce!”


 „Niekiedy trzymamy Ducha Świętego w swoim sercu niczym więźnia w klatce. Nie godzimy się na to, by nas popychał do działania, ożywiał. A przecież  Kościół tak bardzo Go potrzebuje…  Każdy chrześcijanin powinien otwierać swoje serce na Jego uświęcające działanie. Proszę, byście nie więzili Ducha Świętego w klatce ”.

Papież Franciszek

Tego roku, Papież Franciszek zaprosił na Zesłanie Ducha Świętego do Rzymu, z okazji jubileuszu ich pięćdziesięciolecia, wspólnoty charyzmatyczne, stanowiące „strumień łaski” dla Kościoła. W 2014 roku Ojciec Święty mówił do przedstawicieli Odnowy w Duchu Świętym: „Jak może wiecie – bo wiadomości rozpowszechniają się szybko – w pierwszych latach Odnowy Charyzmatycznej w Buenos Aires nie bardzo lubiłem tych charyzmatyków. I mówiłem o nich: «Sprawiają wrażenie, jakby to była szkoła samby!». Nie podzielałem ich sposobu modlenia się i bardzo wielu nowych rzeczy, jakie dokonywały się w Kościele. Później zacząłem ich poznawać i na koniec zrozumiałem, jakie dobro wyświadcza Kościołowi Odnowa Charyzmatyczna”.  Zamieszczone  poniżej fragmenty wypowiedzi Ojca świętego, kierowane przy różnych okazjach do wspólnot charyzmatycznych, mówią nam o tym, jak widzi je papież i czego się po nich spodziewa.

page 1 of 2
 Duchu Boga na nas zstąp - muzyka i słowa: L. Pavageau (Wspólnota Emmanuel)

1. Duchu Boga na nas zstąp,
by odnowić dzieci Swe,
Duchu Święty, przyjdź, ogniem rozpal nas.
W serca wlej nam dary Swe,
niech języki sławią Cię,
Duchu Święty, przyjdź, przemień życie me.

Ref. Ty Światło nam daj, na nowo stwórz nas,
Tchnij radość swą, nadziei rozpal znów żar.
Dodawaj nam sił, ożywiaj i spraw,
By poznał świat wielką Miłość Twą w nas.

2. Ulecz ciała pełne ran,
z serca wymaż wszelki grzech,
Duchu Święty, przyjdź, ogniem rozpal nas.
Zabierz lęk i naucz nas
jak świętymi być co dnia
Duchu Święty, przyjdź, przemień życie me.

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Panie daj nam Łaskę by,
w prawdzie i miłości żyć,
Duchu Święty, przyjdź, ogniem rozpal nas.
Chcemy przyjąć Światło Twe,
ono wolność daje nam,
Duchu Święty, przyjdź, przemień życie me.

© 2014, Éditions de l’Emmanuel, REF 21-04
Tytuł oryginalny: ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
Muzyka i Słowa: L. Pavageau

Start typing and press Enter to search