Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień siódmy

Dzień 7: czwartek, 1 czerwca

Podziały między chrześcijanami stanowią zgorszenie

Ewangelia wg św. Jana  J 17, 20-26

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». 

Komentarz :

Jan Ewangelista wprowadza nas w tajemnicę modlitwy Jezusa, który zwraca się do Ojca. Jezus prosi o jedność: « aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył». Podziały między chrześcijanami są poważną przeszkodą w głoszeniu zbawienia. Stanowią dla wielu ludzi zgorszenie, które powoduje w nich opór i uniemożliwia spotkanie z Chrystusem. Wobec takiego stanu rzeczy ogarnia nas poczucie bezradności. A może jednak da się coś z tym zrobić? Zastanówmy się najpierw, czy podziały między chrześcijanami i te we wspólnotach Kościoła Katolickiego sprawiają, że cierpimy? Powinny nas boleć, bo cierpiał przez nie Jezus. To nasz pierwszy, niezbędny krok ku jedności. Prośmy więc Jezusa o łaskę doświadczenia cierpienia z powodu podziałów i zmiany naszego spojrzenia na braci odłączonych, ale także na braci katolików. Święty Doroteusz z Gazy, Ojciec Kościoła, którego bardzo lubi papież Franciszek, daje nam prostą podpowiedź: „Wyobraźcie sobie, że świat jest kołem, w centrum znajduje się Bóg, a promienie to różne sposoby życia ludzi. Kiedy ci, którzy pragną zbliżyć się do Boga, idą w stronę centrum, zbliżają się do siebie nawzajem, zbliżając się równocześnie do Boga. Im bardziej zbliżają się do Boga, tym bardziej zbliżają się wzajemnie do siebie. A im bardziej zbliżają się do siebie, tym są bliżej Boga.” By stać się jednością, dbajmy o naszą własną relację z Chrystusem.

Słowa papieża Franciszka :

„Siła ewangelizacji bardzo się pomniejszy, jeśli głosiciele Ewangelii będą podzieleni między sobą, skutkiem różnych przyczyn podziału. Czyż nie jest to jedno z wielkich nieszczęść współczesnej ewangelizacji? (…) Testament duchowy Pana uczy nas, że jedność między chrześcijanami jest nie tylko dowodem zaliczania nas do liczby Jego uczniów, ale także Jego posłania od Ojca, najmocniejszym argumentem wiary, dawanej chrześcijanom lub samemu Chrystusowi. (…) Tak jest: los ewangelizacji łączy się ze świadectwem jedności, dawanym przez Kościół. Stąd bierze się powaga obowiązków, ale także pociecha”. (Paweł VI, Evangelii Nuntiandi, 77).

 Powinniśmy modlić się wspólnie, głosić, że Jezus jest Panem i razem angażować się w pomoc ubogim, nie pomijając żadnego z przejawów ich nędzy.

Zabiegajcie o jedność, która jest dziełem Ducha Świętego i nie obawiajcie się różnorodności. Uniformizacja nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Stanowimy jedno w naszej różnorodności. Jedność w Kościele katolickim wiąże się z różnorodnością. To ciekawe! Zarówno nasza różnorodność, jak i jedność są dziełem Ducha Świętego. On buduje między nami jedność i  przyczynia się do naszej różnorodności.

Zadanie dnia :

  • Pomodlę się o jedność Kościoła, która jest dziełem Ducha Świętego. Podczas Eucharystii skupię się w sposób szczególny na doświadczeniu jedności, prawdziwej komunii z Chrystusem oraz między nami.
  • Zrobię gest lub wypowiem słowo, które buduje jedność, np. wypowiem się pozytywnie o naszych braciach chrześcijanach innego wyznania.
  • Napiszę krótką modlitwę (2 linie) do Ducha Św., powierzając konkretne decyzje dzisiejszego dnia.

 

Start typing and press Enter to search