“Duch Pana zstąpił na mnie,
ponieważ mnie namaścił:
Posłał mnie abym głosił dobrą nowinę ubogim,
leczył upadłych na duchu,
i głosił wolność jeńcom,
i wybawienie tym, którzy są w ucisku.”
(Izajasz 61)

Pierwsze grupy modlitewne Emmanuela, szybko rozpoczęły ewangelizacje. Wiele z nich zdecydowało się organizować regularne ewangelizacje uliczne. Parafie i szkoły zapraszały członków Wspólnoty Emmanuel na misje trwające kilka dni.

Członkowie wspólnoty Emmanuel w miejscach publicznych (na ulicach, dworcach, w centrach handlowych…) śpiewają, modlą się,  czytają Pismo Święte, dają świadectwo, spotykają ludzi, którzy chcą się zatrzymać na kilka minut by porozmawiać, rozdają ulotki albo małe prezenty (np. obrazki) oraz udzielają informacji na temat możliwości spotkania się by dłużej porozmawiać.

Z pokorą, prostotą i szacunkiem dla przechodniów, wszystkim jest głoszona Ewangelia. W grupie, która pragnie dać świadectwo w ten sposób, każda osoba może w wolności znaleźć swoje miejsce: jedna może modlić się, inna może słuchać, a jeszcze inna może śpiewać lub głosić Słowo Boże.

Ewangelizacja doświadczana w ten sposób jest wyzwaniem dla Wspólnoty. Ewangelizacja uliczna uczy, jak ważna jest misja i jak wielka jest potrzeb, aby codziennie świadczyć w swoim najbliższym otoczeniu, w tym na uczelni czy w pracy.

Start typing and press Enter to search