Małżeństwo jest to „wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną, osobistą zgodę. W ten sposób aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, powstaje z woli Bożej instytucja trwała również wobec społeczeństwa. Ten święty związek, ze względu na dobro tak małżonków, jak i społeczeństwa, nie jest uzależniony od ludzkiego sądu” (Sobór, 1968).

„Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swojej są skierowane ku rodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i przynoszą rodzicom najwięcej dobra” (Sobór, 1968).

Małżeństwa
Małżeństwa
Dzieci
Dzieci
Wakacje rodzinne z Panem Bogiem
Wakacje rodzinne z Panem Bogiem
Rekolekcje dla małżeństw
Rekolekcje dla małżeństw

Start typing and press Enter to search