uwielbienie 1

Modlitwa uwielbienia, radosna i ufna, jest charakterystyczna dla grup modlitewnych.  Szczególną łaską jest możliwość uwielbienia Boga za to, że jest i za Jego dary. Jest to wyraz chrześcijańskiej nadziei i wspólnoty wiary:

“Słyszymy ich, każdy w swoim języku, głoszących wielkie dzieła Boże.” (Dz 2, 11)

Modlitwa uwielbienia głosi Bożą dobroć, sprawiedliwość, miłość, zaufanie, chwałę i moc. To sprawia, że człowiek zapomina o sobie samym i zwraca się w stronę Boga, źródła życia i łaski.

Modlitwa uwielbienia jest spontaniczna poprzez pieśni i pełną wolności modlitwę w językach (zob. św. Paweł). Modlitwa uwielbienia angażuje człowieka w całości, wyraża się to przez podnoszenie rąk, czy klaskanie co wywodzi się z tradycji biblijnej, szczególnie psalmów.

Start typing and press Enter to search