WSPÓLNOTA I KOŚCIÓŁ

Wspólnota Emmanuel gromadzi osoby różnych stanów: małżeństwa, rodziny, singli, księży, braci i siostry konsekrowane, wszyscy oni pracują w Kościele Katolickim, jako odpowiedź bożemu wezwaniu do służenia i głoszenia Chrystusa w dzisiejszym świecie. Jako Stowarzyszenie Wiernych, jest ono głęboko oddane Kościołowi, jego pasterzom (biskupom i hierarchii), nauczaniu i tradycji. Członkami Wspólnoty są mężczyźni i kobiety naszych czasów, którzy są przepojeni pragnieniem głoszenia Ewangelii poprzez swoje życie i na nowy  sposób odpowiadający współczesnym potrzebom.

20 czerwca 2009 Wspólnota Emmanuel została uznana przez Stolicę Apostolską – Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych.

Wspólnota jest w stałym kontakcie z Papieską Radą ds. Świeckich w Rzymie przed którą odpowiada w świetle prawa kanonicznego. Ta łączność z Kościołem Powszechnym jest bardzo ważna, ponieważ Wspólnota Emmanuel jest wspólnotą międzynarodową, której członkowie żyją na pięciu kontynentach. Statuty i związek ze Stolicą Apostolską gwarantują kościelny charakter i jedność Wspólnoty na całym świecie.

We Francji, kontakt z Episkopatem jest regularny i Wspólnota zaangażowana jest w wiele prac takich jak Apostolat Świeckich, Komitet Solidarności Narodowej i współpraca z grupami zaangażowanymi w Odnowie.

W każdej diecezji gdzie Wspólnota jest obecna lub angażuje się w znaczące dzieła, stara się pracować w zgodzie z istniejącymi strukturami. Lokalni odpowiedzialni spotykają się regularnie z biskupami aby omawiać kwestie związane z odpowiedzialnością za parafie czy inne aktywności i misje podejmowane przez Wspólnotę w danej diecezji.

WSPÓŁPRACA Z DIECEZJAMI

Wspólnota Emmanuel podejmuje aktywności, które są właściwe dla jej misji, takie jak dyskusje, rekolekcje, grupy modlitewne i różnego rodzaju szkolenia. Regularny kontakt z biskupem i jego przedstawicielami pozwala Wspólnocie na koordynacje tych wszystkich aktywności w ramach lokalnych i narodowych programów duszpasterskich. Większość członków Emmanuela to osoby świeckie i oddają się tak jak wszyscy chrześcijanie służbie lokalnym parafiom. Są oni częścią codziennego życia swoich diecezji pełniąc różne role np. w duszpasterstwie rodzin i katechizacji.

Księża, którzy są członkami Wspólnoty Emmanuel są całkowicie oddani swoim diecezjom jako księża diecezjalni i poddani biskupowi. Jako tacy, są posyłani przez swoich biskupów w porozumieniu z moderatorem Wspólnoty i zgodzie ze statutami Wspólnoty.Np. we Francji 30 księży wspólnotowych jest proboszczami, zarówno w centrach miast, na przedmieściach, jak i w rejonach wiejskich. Tam, gdzie to możliwe, księża ci pracują razem z innymi księżmi ze Wspólnoty, osobami świeckimi oraz konsekrowanymi siostrami i braćmi.

Inni księża mogą mieć bardziej konkretne misje: wśród młodych ludzi w szkołach, ucząc czy szkoląc, lub też w służbie diecezji. Niektórzy są posyłani przez biskupów do posługi wewnątrz Wspólnoty.

PARAFIE

Wspólnota Emmanuel jest obecna w lokalnych parafiach zgodnie ze swoimi charyzmatami. Sercem tego doświadczenia jest silna wspólnota między kapłanami, osobami świeckimi i konsekrowanymi w celibacie. Styl życia parafii wspólnotowych podkreśla ważność adoracji jako źródła ewangelizacji, która nie jest ograniczona do granic parafii. Lokalna parafia jest prawdziwie “wspólnotą misyjną”, jak mówił Jan Paweł II.

Parafie we Francji:

 • MOULINS Paroisse de la Cathédrale
 • MARSEILLE Paroisse st Giniez
 • MARSEILLE Paroisses de la Valentine et des accates
 • MARSEILLE Secteur paroissial du bassin de Ceon
 • AMBARES Paroisse st Pierre d’Ambares
 • BORDEAUX Paroisse du Sacré Coeur de Bordeaux
 • RENNES Paroisse st Helier
 • L’ILE BOUCHARD Secteur Paroissial de l’Ile Bouchard
 • ST ETIENNE Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier
 • NANTES Paroisse ste Madeleine
 • NANCY Paroisse Notre Dame de Lourdes
 • VANNES Paroisses de ND de Lourdes et de st Pie X
 • LYON Paroisse st Nizier
 • LYON Paroisses de l’Immaculée Conception et de st Vincent de Paul
 • CHALON SUR SAONE Paroisse saint Just de Bretenieres
 • ST GENGOUX LE NATIONAL Ensemble paroissial st Gengoux le National
 • LE MANS Paroisses de st Pavin et de st Liboire
 • PARIS Paroisse st Nicolas des Champs
 • PARIS Paroisse de la Trinité
 • PARIS Paroisse Notre Dame de la Nativité
 • ROUEN Paroisse st Filleul
 • BOSCHERVILLE EN ROUMARE Paroisse st Georges
 • STE MAXIME Paroisses de ste Maxime et de Cogolin
 • PALAISEAU Secteur Pastoral de Palaiseau
 • BOIS-COLOMBE Paroisses de st Marc des Bruyeres et de Notre Dame de Bon secours
 • SAINT PIERRE Paroisse Notre Dame de l’Assomption

Parafie w innych częściach Europy:

 • MUNICH (Niemcy) Pfarei Maria Vom Gutten Rat
 • MÜNSTER (Niemcy) Pfarei Herz Jesu und st Elisabeth
 • VATERSTETTEN (Niemcy) Pfarei Zum Kostbaren Blut Christi
 • GRAZ (Austria) Pfarei st Andrä und Karlau
 • BRUXELLES (Belgia) Paroisse
  du sacré coeur
 • NAMUR (Belgia) Paroisse sainte Julienne
 • FLORENCE (Włochy) Parrocchia San Carlo de Lombardi
 • NIMEGUE (Holandia) Paroisse Mariageboorte
 • FEBRES (Portugalia) Parroquia de Febres
 • Sao Paulo de Frades (Portugalia) Parroquia de Sao Paulo de Frades
 • Lisbonne (Portugalia) San Jorge de Arroios
 • BILOVICE NAD SVITAVOU (Czechy) Paroisse de Bilovice
 • STUDENA (Czechy) Paroisse de Studena
 • BUCAREST (Rumunia) Paroisse saint François d’Assise

Parafie w innych częściach świata:

 • SALVADORE DE BAHIA (Brazylia) Paroquia Maria dos Alagados
 • BAFOUSSAM (Kamerun) Paroisse Ste Bernadette de Doumelong
 • AREQUIPA (Peru) Parroquia de l’Espiritu Santo
 • KIBUNGO (Rwanda) Paroisse Rukira

WSPÓLNOTA I PAPIEŻ

Wspólnota Emmanuel jako, że jest ścisłą częścią Kościoła Katolickiego, a w 20 czerwca 2009 roku została uznana przez Stolicę Apostolską jako Stowarzyszenie Publiczne Wiernych, jest podległa całkowicie papieżowi. Wiążą nas z głową Kościoła różne wydarzenia począwszy od spotkania z Ojcem św. Pawłem VI na samych początkach istnienia Wspólnoty, poprzez spotkanie z Janem Pawłem II w roku 1986 w Paray le Monial, które jest sercem duchowym Wspólnoty, jak również spotkania z Benedyktem XVI oraz Franciszkiem.

Poniżej przytaczamy orędzie skierowane do członków Wspólnoty Emmanuel z okazji jubileuszu istnienia Wspólnoty.

Rzym, czwartek 3 lutego 2011 r.

Orędzie Benedykta XVI do biskupów i członków Wspólnoty Emmanuel, przyjętych na audiencji w Watykanie, z okazji 20 rocznicy śmierci założyciela Wspólnoty, Sługi Bożego Piotra Goursat.

Umiłowani Bracia Biskupi,
Najmilsi,

Jestem szczęśliwy, że mogę się z wami dzisiaj spotkać. Wspólnota Emmanuel przygotowuje się do uczczenia dwudziestej rocznicy śmierci swojego założyciela, Piotra Goursat, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w ubiegłym roku. Niech przykład jego życia, jego wiary i jego zaangażowania apostolskiego będą dla was zachętą i wezwaniem, by wciąż dążyć do świętości! W najbliższych miesiącach świętować będziecie również 30 lat działalności Fidesco w najbardziej potrzebujących regionach świata, a także 40 lat istnienia Wspólnoty Emmanuel i 20 lat uznania jej statutów przez Papieską Radę ds. Świeckich. Wraz z wami, dziękuję Bogu za to wielkie dzieło! Pozdrawiam serdecznie każdego z was, kapłanów i świeckich. Pozdrawiam szczególnie Moderatora Wspólnoty, który skierował do mnie bardzo ciepłe słowa, członków międzynarodowej Rady Wspólnoty, osoby odpowiedzialne za najważniejsze misje oraz biskupów wywodzących się ze Wspólnoty. Niech wasza pielgrzymka do Rzymu, na początku tego jubileuszowego roku, będzie okazją do odnowienia waszego zaangażowania, by wciąż być gorliwymi uczniami Chrystusa, w wierności wobec Kościoła i Jego pasterzy.

Najmilsi, głęboka łaska waszej Wspólnoty pochodzi z adoracji eucharystycznej. Z tej adoracji rodzi się współodczuwanie wobec wszystkich ludzi, a z niego pragnienie ewangelizacji (Statuty, Preambuła, nr 1). W duchu waszego własnego charyzmatu, zachęcam was do pogłębienia waszego życia duchowego, mając na szczególnej uwadze osobiste spotkanie z Chrystusem, Emmanuelem, Bogiem z nami. Niech On was przemienia i budzi w was gorące pragnienie misji. W Eucharystii odnajdziecie źródło całego waszego zaangażowania na drodze za Chrystusem, a w adoracji oczyścicie wasze spojrzenie na świat. „Nie możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim. To, czego świat potrzebuje, to miłość Boga, spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego.” (Posynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum Caritatis, nr 84). Życie prawdziwie eucharystyczne to życie misyjne. W świecie, który tak często jest zagubiony i poszukuje nowego sensu życia, trzeba wszystkim nieść światło Chrystusa. Wy zatem bądźcie wśród ludzi gorliwymi misjonarzami Ewangelii, mając oparcie w radykalności życia oddanego Chrystusowi. Miejcie wciąż w sobie pragnienie, by głosić Słowo Boże!

Szczególnie dziś czujemy pilne wezwanie do głoszenia Słowa w rodzinach, nierzadko rozbitych, wśród młodych, a także w środowiskach intelektualnych. Bierzcie udział w wewnętrznym apostolskim życiu parafialnym, rozwijając je w stronę odnowy duchowej i misyjnej! Wzywam was, abyście objęli troską osoby powracające do Kościoła, które zostały pozbawione odpowiedniej katechezy. Pomóżcie im zakorzenić swoją wiarę w prawdziwym życiu ewangelicznym, sakramentalnym i kościelnym. W szczególny sposób, owoce pracy realizowanej przez Fidesco są świadectwem waszego zaangażowania wobec osób najbardziej potrzebujących. Niech wszędzie wasza miłość i dobroć promieniuje miłością Chrystusową, a przez to niech stanie się siłą do budowania świata opartego na sprawiedliwości i braterstwie!

Wzywam waszą Wspólnotę do przeżywania prawdziwej komunii między jej członkami. Ta komunia, która nie jest zwykłą ludzką solidarnością pomiędzy członkami jednej duchowej rodziny, oparta jest na waszej relacji z Chrystusem i na waszym wspólnym zaangażowaniu do służenia Mu. Życie wspólnotowe, które pragniecie rozwijać, w poszanowaniu stanu życia każdego z was, będzie dla świata żywym świadectwem braterskiej miłości, która ożywia międzyludzkie relacje. Braterska komunia jest dla nas zapowiedzią nowego świata, który Chrystus przyszedł zapoczątkować.

Niech ta właśnie komunia, która nie zamyka się na siebie samą, uskutecznia się także w lokalnych Kościołach. Albowiem każdy charyzmat przyczynia się do wzrastania całego Ciała Chrystusowego. Działalność misyjna musi wciąż dostosowywać się do rzeczywistości miejscowego Kościoła, dbając o właściwy dialog i współpracę z pasterzami i z biskupami. Równocześnie, wzajemne uznanie różnorodności powołań i ich niezastąpionego udziału w ewangelizacji, jest wyraźnym znakiem jedności uczniów Chrystusa i wiarygodności ich świadectwa.

Maryja Panna, Matka Emmanuela, ma ważne miejsce w duchowości waszej Wspólnoty. Weźcie Ją „do siebie”, jak zrobił to umiłowany uczeń, aby była rzeczywiście waszą Matką, która poprowadzi was do Bożego Syna i pomoże wam wytrwać w wierności. Powierzając was Jej matczynemu wstawiennictwu, z całego serca udzielam każdemu z was – i wszystkim członkom Wspólnoty Emmanuel – apostolskiego błogosławieństwa.

Start typing and press Enter to search