“FIDESCO jest międzynarodową pozarządową organizacją pomocy, która rekrutuje, szkoli i wysyła wolontariuszy do potrzebujących pomocy rejonów w różnych miejscach świata. Misja taka trwa dwa lata. Wolontariusze, poprzez projekty humanitarne i rozwojowe, oddają swoje umiejętności zawodowe do dyspozycji ludzi potrzebujących. Celem FIDESCO jest pełny rozwój człowieka, bez względu na jego religię, pochodzenie etniczne czy różnice kulturowe.”

BUDOWANIE MOSTÓW

FIDESCO stwarza możliwości młodym pracującym, aby ofiarowali dwa lata ich życia dla wspierania inicjatyw społecznych zarządzanych przez lokalnych partnerów. Receptą FIDESCO na wysoki poziom świadczonej pomocy jest umiejętność rekrutowania uzdolnionych wolontariuszy, szkolenia ich oraz dobrego dobierania/dołączania ich do projektów, w których mogą najlepiej realizować swoje zawodowe i osobiste zalety w służbie społeczności lokalnych. Po tak mocnym doświadczeniu w terenie wolontariusze wracają do swoich społeczeństw dając inspirujący przykład bezustannego dawania siebie,
które ma wpływ na całe życie.

PODEJŚCIE U PODSTAW

FIDESCO stawia sobie za zadanie wspieranie rozwoju ubogich społeczności, którym stara się pomagać poprzez wkład w trwałe ulepszenia przez lokalnych partnerów znajdujących się na miejscu. Organizacje partnerskie takie, jak przychodnie, obozy dla uchodźców, centra młodzieżowe, sierocińce, szkoły i inne projekty działające na rzecz upośledzonych grup są starannie dobierane przez FIDESCO. Następnie są łączone z zawodowymi umiejętnościami wolontariuszy, takimi, jak nauczanie, zdrowie, inżynieria, zarządzanie projektami, praca społeczna, rolnictwo, stolarstwo. Wolontariusze są szkoleni przez FIDESCO do pracy w lokalnym kontekście. Zawsze też są wysyłani w kilkuosobowych zespołach.

MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG

FIDESCO jest obecne na całym świecie poprzez lokalne partnerstwa w 40 krajach oraz 9 biur przedstawicielskich. Od swojego powołania w 1981 roku FIDESCO wysłało już ponad 1000 wolontariuszy w świat.

OFICJALNA STRONA FIDESCO:   www.fidesco.pl

Start typing and press Enter to search