STATUTY

Klikając w  poniższy link możliwe jest pobranie statutów Wspólnoty Emmanuel i Bractwa Jezusowego w jako dokument w formacie PDF.

STATUTY

WSPÓLNOTA EMMANUEL W POLSCE

Wspólnotę Emmanuel w Polsce zapoczątkowała Maria Pieńkowska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, pracująca jako katechetka w parafii św. Jakuba w Warszawie. Została ona pierwszą odpowiedzialną za Wspólnotę w naszym kraju.

Stopniowo zaangażowanie we Wspólnocie rozpoczynały kolejne osoby w różnych miejscach Polski.

Obecnie, Wspólnota Emmanuel w Polsce, liczy około 500 członków skupionych w trzech prowincjach: zachodniej (Szczecin, Koszalin, Piła, Poznań, Pleszew, Żnin, Gdańsk), centralnej (Warszawa, Lublin), południowej (Kraków, Gliwice, Rzeszów, Wrocław).

PARAY-LE-MONIAL

W Paray-le-Monial, w czerwcu 1676 roku, Jezus ukazał się św. Małgorzacie Marii, pokazując jej Swoje Serce rozpalone ogniem i powiedział jej: “Oto Moje Serce, które tak bardzo ukochało ludzi”. Ta miłość Boga do ludzi, której szczytem jest ofiarowanie siebie samego przez Jezusa na krzyżu, zawiera się w Jego Sercu. Po śmierci Jezusa jego serce zostało przebite “ukazując Jego nieskończoną Miłość” – mówiła św. Katarzyna ze Sieny.

Wiek XVII był czasem, gdy jansenizm (pogląd, iż tylko niektórzy będą zbawieni przez surowego Boga) wyrządził wiele zła w Kościele. W Paray-le-Monial głoszono, że Jezus przyszedł, aby głosić z mocą i delikatnością, że On jest miłością i miłosierdziem. Z tego powodu wybrał symbol ludzkiego serca: Bóg stał się człowiekiem… “kochał ludzkim sercem” (Gaudium et Spes).

Po pierwszym spotkaniu odnowy charyzmatycznej w Vézelay w 1974 roku, miejscu poświęconym św. Marii Magdalenie (tej, która obmyła Jezusowi stopy), Piotr Goursat miał przeczucie, by zorganizować spotkanie różnych grup modlitewnych i wspólnot odnowy charyzmatycznej w Paray-le-Monial. “Dobrze jest być u stóp Jezusa, ale jeszcze lepiej przy Jego sercu”. Stało się tak w 1975 roku. W czasie, gdy trwało spotkanie, okazało się, że był to rok trzechsetnej rocznicy Objawień.

Powrót do Boga miłości, poprzez kult Serca Jezusa, rozprzestrzenił się najpierw we Francji i w Polsce, a później na całym świecie. Przesłanie z Paray było wskazywane przez wielu papieży.

Od czasu zorganizowania pierwszej sesji, Paray-le-Monial stopniowo zaczęło odkrywać na nowo swoje powołanie jako sanktuarium i miejsca pielgrzymek, blisko serca Jezusa.

WSPÓLNOTA EMMANUEL NA ŚWIECIE

Wspólnota Emmanuel obecna jest na 6 kontynentach w 52 krajach.

Europa: Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Polska, Czechy, Wielka Brytania, Słowenia, Austria, Chorwacja, Węgry, Włochy, Holandia, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Ukraina.

Afryka: RPA, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt, Gwinea, Kenia, Nigeria, Kongo, Rwanda, Senegal, Togo, Zambia.

Azja: Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Filipiny.

Ameryka Południowa i Karaiby: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Haiti, Nikaragua,Peru.

Ameryka Północna: USA, Kanada.

Oceania: Australia, Nowa Kaledonia.

Start typing and press Enter to search