Magdalena Sowik – DSC_0080

Muzyka i Liturgia odgrywają centralną rolę we Wspólnocie Emmanuel. Wielu ludzi poprzez piękno pieśni wspólnotowych odkryło na nowo łaskę wiary. W początkach Wspólnoty, jej pierwsi członkowie odkryli Modlitwę Uwielbienia – wspólne skierowanie się ku Bogu w radości Ducha Świętego. Pieśń  – modlitwa uwielbienia poprzez muzykę – w miarę upływu czasu stała się doświadczeniem duchowym, pełnym radości i zaufania spotkaniem z Bogiem. Równocześnie Wspólnota rozeznała, jak wielki skarb – Liturgię – powierzył nam Kościół.

To dlatego Eucharystia i Adoracja zajmują centralne miejsce w życiu wspólnotowym. Są źródłem współodczuwania i każdej misji którą podejmujemy.

Poruszające piękno Liturgii

Liturgia jest dziełem Bożym, to Bóg sam, który do nas przychodzi, dotyka naszych serc. Naszą rolą jest sprawować liturgię i pozostawać otwartym na płynące z niej łaski. W pięknej liturgii staramy się okazać Bogu naszą miłość, jak jest napisane w Ewangelii (J 12, 3):

„Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku“.

Piękno Liturgii nie jest celem samym w sobie, wyraża jedynie naszą miłość do Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela. Wspólnie przygotowana Eucharystia porusza nasze serca, dzięki niej łatwiej „zatopić się” w modlitwie i wejść w głębszą relację z Bogiem. Wiele osób przeżywa również głębokie zjednoczenie z innymi. To właśnie wtedy tworzy się prawdziwie braterska wspólnota, która jest darem Ducha Świętego, będąca w gruncie rzeczy doświadczeniem powszechnego Kościoła! Liturgia otwiera nam drzwi do duszy tych, z którymi ją sprawujemy. Dzięki temu, że w łączności ze sobą nawzajem wspólnie się modlimy i staramy się na co dzień żyć wiarą, możemy doświadczyć łaski bycia Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Nowe pieśni i muzyka podczas Liturgii

Następnie odkryliśmy, że liturgia nie jest płaszczyzną zarezerwowaną jedynie dla specjalistów, ale dla każdego! Każdy ochrzczony, cały lud Boży, jest powołany, by sprawować i troszczyć się o liturgię Kościoła, starając się ją coraz lepiej i głębiej zrozumieć.

We Wspólnocie Emmanuel stopniowo wzrasta repertuar muzyczny. Każdego roku bracia i siostry komponują coraz to nowe pieśni, np. pieśni uwielbienia, adoracji i eucharystyczne. Ta kreatywność  jest znakiem wiecznej młodości, której Duch Święty udziela swemu Kościołowi. Inspiracją dla pieśni jest Słowo Boże, co oznacza, że nawiązują, często bezpośrednio do fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu.

Liturgia, którą żyjemy we Wspólnocie nie jest nowo wynaleziona. Jest to w rzeczywistości Liturgia Kościoła Powszechnego. Dlatego nie chodzi nam wcale o to, by „odkrywać coś na nowo” lub tworzyć nowe zwyczaje, pragniemy raczej głębiej sprawować Liturgię Kościoła, która ofiarowana jest nam przez Boga!

Start typing and press Enter to search