Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień pierwszy

Dzień 1: piątek 26 maja

Chrześcijanin nie jest stworzony do smutku

Ewangelia wg św. Jana (16, 20-23a)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać.”

 Komentarz

Chrześcijanin nie jest stworzony do smutku. Czasem napotyka w życiu trudności, cierpienia, krzyże. Jednak wie, że został powołany do radości. Cierpienia tego świata są dla niego niczym bóle rodzącej kobiety. Przygotowują go do życia wiecznego i przepowiadają obcowanie twarzą w twarz z Bogiem. Radość wiąże się z nawróceniem. Przychodzi z decyzją i aktem wiary w Chrystusa. Radość to także akt miłości. Jak mówił św. Franciszek Salezy: “Święty, który jest smutny, to żałosny święty”.

Słowa papieża Franciszka

Poddanie się działaniu Ducha Świętego prowadzi do radości. Chciałbym robić to czy tamto… Ale czuję, że Pan prosi mnie o coś innego. Radość odnajdę właśnie tam, dokąd wzywa mnie Duch.

Gdy mówimy o modlitwie uwielbienia w Kościele, często myślimy o charyzmatykach. Kiedy wspominałem o uwielbieniu podczas Mszy Świętej w domu św. Marty, miałem na myśli nie tylko modlitwę grup charyzmatycznych, ale całego Kościoła! Podczas uwielbienia uznajemy panowanie Boga nad nami oraz nad całym stworzeniem i wyrażamy to tańcem, muzyką, śpiewem. Chwalcie Boga zawsze, nigdy nie ustawajcie, chwalcie Go coraz częściej, stale. Gdy się gromadzicie, wychwalajcie Pana!

Odkrycie miłości Jezusa zmienia nasze życie i czyni nas świadkami Bożej Miłości. Kościół potrzebuje świadectwa chrześcijańskiego życia, a Duch Święty pomaga nam żyć w sposób spójny z Ewangelią, przez nasze uświęcenie.

 Zadanie dnia:

  • Poproszę Ducha Świętego, by pokazał mi drobną rzecz w moim życiu, która jest niezgodna z moim powołaniem do świętości. Zdecyduję się na zmianę w tym konkretnym wymiarze mojego życia, podejmując małe postanowienie i czyniąc akt wiary. Niech decyzji tej towarzyszy uwielbienie Boga i śpiew.
  • Napiszę krótką modlitwę (2 linijki) do Ducha Świętego, związaną z decyzją podjętą tego dnia.

Start typing and press Enter to search