Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień szósty

Dzień 6: środa 31 maja

Nawiedzenie świętej Elżbiety

 Jak  Maryja reaguje na  działanie Ducha Świętego?

Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W owym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest imię Jego. 
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, co się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie.
jak przyobiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Komentarz

To wydarzenie z życia Maryi następuje bezpośrednio po Zwiastowaniu, kiedy to Maryja doświadcza wylania Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił na Nią i poczęła Zbawiciela świata. Podczas Zwiastowania, Maryja usłyszała też od anioła, że jej starsza krewna jest od sześciu miesięcy w ciąży. Jaka jest jej reakcja, pod wpływem działania Ducha Świętego? Pojawia się w niej troska o krewną. Nie koncentruje się na sobie, napełniona miłością, choć sama spodziewa się dziecka, wyrusza w drogę, by pomóc Elżbiecie. Kontemplujmy Maryję, wzór miłości. Kontemplujmy dzieło Ducha, Ducha miłości i współodczuwania, który skłania Maryję do daru z siebie, choć nikt jej o to nie prosi. Za sprawą daru, który czyni Maryja, Duch Święty zstępuje na Elżbietę i dziecko, noszone przez nią pod sercem, które doznaje poruszenia. Elżbieta wydaje okrzyk zdumienia: « A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” My także przyjmijmy Maryję do siebie; pozwólmy by nas nawiedziła. Ona sprowadzi na nas Ducha Świętego tak, jak sprowadziła Go na Elżbietę.

Słowo papieża Franciszka :

Pochylcie się nad biednymi, nad potrzebującymi, by dotknąć w ich ciele poranionego ciała Jezusa. Pochylcie się nad nimi, proszę!

Umacniając naszą relację z Panem, Duch Święty wprowadza nas w nową dynamikę braterstwa. Za sprawą Jezusa, który jest bratem dla każdego z nas, zyskujemy nowe odniesienie względem siebie nawzajem, nie jesteśmy już bowiem sierotami, ale dziećmi tego samego, dobrego i miłosiernego Ojca. A to zmienia całkowicie relacje między nami! Możemy odtąd postrzegać siebie jako braci i siostry, a różnice między nami pomnażają jedynie radość i zachwyt, związane z przynależeniem  do jednej rodziny.

Zadanie dnia:

  • Podejmę akt miłości, pozostający w zasięgu moich możliwości i w szczególny sposób zwrócę się tego dnia do Maryi. Podzielę się tym na spotkaniu we fraterni, na domostwie lub z osobami, z którymi wspólnie odmawiam z nowennę.
  • Napiszę krótką modlitwę (dwie linijki) do Ducha Świętego, związaną z  dzisiejszym postanowieniem.

Start typing and press Enter to search