Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień trzeci

Dzień 3: niedziela 28 maja

Zachowujcie moje Słowo

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Komentarz:

Jezus posyła nas na misję. W Galilei, na górze, zwraca się do wszystkich swych uczniów, zatem także do nas. Wzywa, byśmy szli na cały świat. Słowa te nie oznaczają konieczności odbycia dalekiej wyprawy misyjnej, ale jest to polecenie, by być świadkiem Pana dla jak największej liczby osób tam, gdzie żyjemy na co dzień. Jezus składa nam nadzwyczajną obietnicę: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Ta obietnica spełnia się w sposób szczególny, gdy ewangelizujemy: Jezus Chrystus jest z nami. Objawia się jako Bóg z nami, Emmanuel. Nie opuszcza nas, nie pozostawia samych. Ale jak się to dzieje? Przez Ducha Świętego. W opisie Wniebowstąpienia wg św. Łukasza, Jezus nakazuje uczniom, by zostali w mieście do czasu nadejścia Ducha Świętego. Zatem to tu, gdzie żyjemy, mamy dziś czekać na Ducha Świętego.

 Słowa Papieża Franciszka:

Otrzymaliście Ducha Świętego, który pozwolił Wam odkryć miłość Boga dla wszystkich Jego dzieci i miłość do Słowa Bożego. W początkach Odnowy w Duchu Świętym mówiło się, że wy – charyzmatycy – nosiliście zawsze ze sobą Pismo św., Nowy Testament. Robicie to nadal? Wcale nie jestem tego taki pewien! Wróćcie do tego! Jak do pierwszej Miłości! Noście zawsze ze sobą, w kieszeni, w torbie, Słowo Boże. I czytajcie z niego fragment  co jakiś czas. Nie rozstawajcie się z nim.

Jaki jest pierwszy z darów Ducha Świętego? Jest nim On sam. Duch, który jest miłością i sprawia, że ty także zaczynasz kochać Jezusa. A miłość ta zmienia twoje życie. Mówimy, że ktoś narodził się na nowo do życia z Ducha. Staję się nowym człowiekiem – kobietą i mężczyzną – na tym polega chrzest w Duchu Świętym. Przeczytajcie, co Jezus mówi do Nikodema o powtórnych narodzinach z Ducha (J 3, 1-8).

  Zadanie dnia:

  • Postanawiam, że będę nosić ze sobą Pismo Święte i otwierać jej regularnie w ciągu dnia. Zaopatrzę się w notes, w którym będę zapisywać otrzymane Słowa, by móc je medytować.
  • Przeczytam fragment Ewangelii wg św. Jana ( J 3, 7-8).
  • Napiszę krótką modlitwę (2 linijki) do Ducha Świętego związaną z podjętą decyzją.

Start typing and press Enter to search