Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień ósmy

Dzień 8: piątek, 2 czerwca

Jezus nie wycofuje swojego zaufania

Ewangelia według św. Jana 21,1a; 15-19

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. (…)  A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra : « Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? » Odpowiedział Mu : « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego : „ Paś baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego : « Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie ? » Odparł Mu : « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego : « Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci : « Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie ? ». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział : « Czy kochasz Mnie ? » I rzekł do Niego : « Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego Jezus : « Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci : Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz ». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego : « Pójdź za Mną ! »

Komentarz

Apostoł Piotr trzykrotnie wyparł się swojego Pana, grzejąc się przy ogniu na dziedzińcu u arcykapłana. Zmartwychwstały Jezus w pewien sposób odtwarza tamtą scenę. Rozpala ognisko (J 21, 9) i prowokuje trzykrotne wyznanie miłości przez Piotra. Nie jest to już pewny siebie Piotr, gotowy oddać za Chrystusa życie. To człowiek pokorny, który doznał swojej słabości i grzechu: wyparł się swojego Mistrza. Rzecz jednak niesamowita, Jezus nie wycofuje swojego zaufania. Wybrał Piotra, by ten stał się skałą, na której Chrystus wybuduje Kościół (Mt 16,18). Jezus na nowo wybiera Piotra: « Bądź pasterzem moich owiec », « Pójdź za mną ». Piotr, biedny i upokorzony, jest teraz gotowy przyjąć pomoc, która przychodzi z góry, od Ducha Świętego. Wie już, że nie może polegać na własnych siłach. W dniu Pięćdziesiątnicy, to właśnie Piotr, napełniony Duchem Świętym, zwróci się do tłumów.

Prawdziwym przewodnikiem Kościoła jest Duch Święty. On Go oświeca i prowadzi, za pośrednictwem papieża, biskupów i kapłanów, ale również przez świętych i wszystkich ludzi, którzy otwierają się na Jego światło.

Słowa papieża Franciszka:

– Nie ma większej wolności niż, rezygnując z chęci kalkulowania i kontrolowania wszystkiego, dać się prowadzić przez Ducha Świętego. Dać się oświecić Duchowi Świętemu, aby nas prowadził i doprowadzał tam, gdzie chce. On dobrze wie, czego nam potrzeba w każdej epoce i  chwili. Oto tajemnica  naszej płodności!

Szukajcie jedności, ponieważ jedność pochodzi od Ducha Świętego. Ma ona swe źródło w jedności Trójcy Świętej. Skąd pochodzą podziały? Od szatana! Tak, podziały pochodzą od szatana. Proszę, unikajcie wewnętrznych walk. Niech nie dochodzi do nich między  wami.

Módlmy się za Piotra, przewodniczącego kolegium biskupów i módlmy się za  naszych biskupów lokalnych. Modlitwa za pasterzy Kościoła jest naszym obowiązkiem, ale chodzi tu o obowiązek miłości, obowiązek dzieci wobec Ojca, braci i sióstr, by rodzina trwała zjednoczona w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, żyjącego i zmartwychwstałego .

Z mocą Ducha Świętego mówmy: „Wiem, że jesteś w moim sercu, a także w samym sercu Kościoła, który prowadzisz, że budujesz naszą jedność, w naszej różnorodności.

Zadanie dnia:

  • Pomodlę się, szczególnie dzisiaj, o ponowne wylanie Ducha Świętego na cały Kościół.
  • Powiem Bogu, że kocham Kościół, jego rodzinę i pomodlę się z miłością za papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych, zwłaszcza tych, których trudno mi kochać. Wyznam Mu, że chcę przestać ranić Kościół niepotrzebną krytyką.
  • Napiszę krótką modlitwę (2 linijki) do Ducha Świętego, związaną z decyzją dzisiejszego dnia.

Start typing and press Enter to search