Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dzień 10: niedziela, 4 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego

Tak, Panie, wierzę, że otrzymałem Twojego Ducha Świętego!

Słowa Ewangelii wg św. Jana 20, 19-23

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Komentarz

Skończyliśmy nowennę. Nadszedł długo wyczekiwany dzień Pięćdziesiątnicy. Oto Pan wypełnia obietnicę. Daje tchnienie swego Ducha każdemu z nas: „Przyjmijcie Ducha Świętego!” Jego  dar  nie jest jak zwykły prezent, którym moglibyśmy się cieszyć sami. Towarzyszy mu posłanie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam.” Droga, którą przebyliśmy razem podczas nowenny, jest tylko początkiem dalszej wędrówki. Dopiero dzisiaj rozpoczyna się wielka przygoda. Pan posyła nas do świata, podobnie jak On został posłany przez Ojca, byśmy kontynuowali rozpoczęte przez Niego dzieło. Idźmy oznajmiać światu, że mamy Ojca, który kocha nas miłością czułą i miłosierną. I głosić wszystkim ludziom, że zostaliśmy zbawieni przez Jego umiłowanego Syna, który za nas umarł i zmartwychwstał. Nie bójmy się tej misji. Nie jesteśmy sami. Otrzymujemy Ducha Świętego, który nas poprowadzi, oświeci, zachęci, wesprze. Misja, do której wzywa nas Pan, wymaga  nowego stylu życia: życia w Duchu, życia Miłością! A zatem nie bójmy się, ośmielmy się odpowiedzieć Jezusowi w dniu Pięćdziesiątnicy: „Oto jestem, Panie, by pełnić Twoją wolę”.

Słowa papieża Franciszka

Proszę was o znaczący wkład (w życie Kościoła), w szczególności o to, byście dzielili się ze wszystkimi braćmi i siostrami doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym, który przeżyliście. Stało się to waszym udziałem,  dzielcie się więc tym doświadczeniem z innymi w Kościele. Jest to bardzo ważna posługa, być może najważniejsza, jaką można ofiarować wszystkim wiernym w Kościele. Pomóżcie ludowi Bożemu  w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, które nas przemienia w nowych mężczyzn i nowe kobiety, we wspólnotach, które mogą być niewielkie i pokorne, ale okazują się skuteczne, ponieważ Tym, który w nich działa, jest Duch. Nie przeceniajcie organizowania wielkich zgromadzeń, które pozostają często bez echa, ale zabiegajcie o proste, bezpośrednie relacje ze wszystkimi, opierające się na świadectwie – w rodzinie, w pracy, w życiu społecznym, w parafiach, w grupach modlitewnych!

Zadanie dnia:

– Wybiorę stosowny czas i sam/-a  lub wraz z innymi, będę uwielbiać Boga i dziękować Mu za dar Ducha Świętego!

Start typing and press Enter to search