Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień dziewiąty

Dzień 9 : sobota, 3 czerwca

Co tobie do tego ? Pójdź za mną!

Ewangelia wg św. Jana 21, 20-25

Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?». Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?». Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!». Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?». Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Komentarz

„Nie twój interes”, mówi się potocznie. Czy nie taki  jest wydźwięk słów, które Jezus kieruje do Piotra? Piotr dowiedział się właśnie, że zostanie pierwszym papieżem. To nie byle co! A tymczasem koncentruje się na osobie swojego przyjaciela, „umiłowanego ucznia” Mistrza. Jezus odpowiada: „to nie twoja sprawa, nie przejmuj się tym, tylko idź za Mną.” Każdy z nas ma inne niż wszyscy, własne powołanie i każdy w oczach Boga jest kimś wyjątkowym. Przestańmy się porównywać. Porównywanie jest jak trucizna. Bóg wymaga od nas jednego, byśmy za Nim szli. Nie zazdrość innym łask, które na nich spływają. Wystarczy, byś Go kochał, szedł za Nim, służył innym, z przekonaniem, że On kocha Cię miłością jedyną i wyjątkową. Wówczas znajdziesz szczęście i radość.

Słowa papieża Franciszka:

Jednym z piękniejszych doświadczeń jest odkrycie, jak wieloma różnorodnymi charyzmatami i darami swojego Ducha,  dobry Bóg Ojciec obdarza Kościół. Ich różnorodność nie powinna nas niepokoić, ale  cieszyć.   Są to Boże podarunki dla chrześcijańskiej wspólnoty, które wspomagają jej harmonijny rozwój, wzrastanie w wierze i miłości, jako jednego ciała, Ciała Chrystusa. Duch Święty, który udziela nam tych rozlicznych charyzmatów, buduje w ten sposób jedność Kościoła. Tak różnorodne, wszystkie pochodzą od tego samego Ducha. Powinniśmy otwierać nasze serca i przyjmować je wszystkie z radością. Warto zdać sobie z tego sprawę, jak są piękne, jak różnorodne! Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, ale każdego widzi On i kocha w sposób wyjątkowy. Niedobrze jest więc, jeśli  dary te stają się przyczyną zazdrości, podziałów, zawiści. Mówi o tym święty Paweł w 1 Liście do Koryntian, w rozdziale 12. Wszystkie charyzmaty liczą się  w oczach Boga i każdy z nich jest niezastąpiony. Dlatego  we wspólnocie chrześcijańskiej wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, a każdy z otrzymanych charyzmatów w pełni realizuje się wówczas, kiedy dzielimy się nim z braćmi, korzystamy z niego, służąc innym. To istotny aspekt wspólnoty Kościoła!

Każdy z nas powinien zapytać siebie : jakim charyzmatem obdarował mnie Pan, jakie łaski stały się moim udziałem, za sprawą Ducha Świętego, które to pomogli mi dostrzec i rozwinąć bracia ze wspólnoty ? Jaki jest mój stosunek do tego daru? Czy chętnie się nim dzielę, służę nim innym ? Czy raczej  chowam go pod korcem, zapominam o nim i lekceważę? A może jest to dla mnie powód do pychy, do krytyki i skarg na innych, do narzucania innym osobom we wspólnocie swojej woli?

Zadanie dnia:

  • Dziękuję Bogu za łaski otrzymane przez osoby z mojego otoczenia, (podaj ich imiona)……, za ich talenty i charyzmaty (nazwij je)…….Niech Pan im błogosławi na wieki!
  • Proszę Boga o nowe charyzmaty dla Kościoła. Jestem gotów/-a przyjąć te dary, by służyć Kościołowi, ludzkości, wspólnocie, do której należę. Słucham tego, co uważają inni, odnośnie moich charyzmatów.
  • Zbiorę wszystkie intencje, przedstawiane przeze mnie na modlitwie, podczas tej nowenny. Powierzę je raz jeszcze, w jednej modlitwie, z głębi serca, Duchowi Świętemu.

Start typing and press Enter to search