Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień drugi

Dzień 2: sobota 27 maja

Czy prosiliśmy już o coś w Jego Imię?

 Ewangelia według św. Jana ( 16, 23b-28)

W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Komentarz

“Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje”. Oto tajemnicze słowa Jezusa na temat wiary. Słowa te powinny skłonić nas do refleksji. Jaka jest nasza wiara? Czy naprawdę wierzymy w Jezusa? Czy prosiliśmy już o coś w Jego imię? Imię Jezusa – po hebrajsku: Jeszua – znaczy “Bóg zbawia”. Jeśli proszę w imię Jezusa, a więc w imię słów “Bóg zbawia”, formułuję prośbę o zbawienie. Czy wierzę w to, że Bóg zbawia? Czy wierzę w Jego jedynego Syna, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia? W jaki sposób zmienia to moje życie?

Słowa papieża Franciszka

Co to znaczy prosić w imię Jezusa? Chrystus wyjaśnia nam to w chwili, gdy opuszcza świat i odchodzi do Ojca. W Liście do Efezjan (Ef 2, 18) powiedziane jest między innymi:  « bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca ». Otrzymujemy  dar wolności. Brama stoi przed nami otworem: Jezus, idąc do Ojca, pozostawia ją otwartą.  Nie dlatego, że zapomniał o jej zamknięciu, On sam jest bramą.  Pragnie wstawiać się za nami i dlatego mówi „proście w imię moje”. Módlmy się więc do Ojca z odwagą, którą daje nam sam Jezus, w Jego imię: “Wspomnij na swego Syna i uczyń to dla mnie!

Nie traćcie czasu, mówcie ludziom o Jezusie! Mówcie o radości wiary zakorzenionej w Jezusie, głoście Dobrą Nowinę o Królestwie, mówcie o rewolucyjności  Błogosławieństw i o miłości, która przemienia serca. By serca miłujące Boga mogły świadczyć o Jezusie i Jego miłości, silniejszej niż nienawiść i śmierć. Silniejszej niż terrorysta niosący śmierć. Zostaliśmy powołani z miłości,  by, jak Jezus Chrystus, kochać bezgranicznie, w każdych okolicznościach.

Zadanie dnia:

  • Poproszę Ducha Świętego, by umocnił i pogłębiał moją wiarę. W ciągu dnia będę powtarzać modlitwę setnika: “Panie, ja wierzę, ale Ty przymnóż mi wiary”, “Jezu, Ty jesteś Panem i Zbawcą mojego życia”. Potem mogę na przykład odmówić wyznanie wiary.
  • Jeśli chcę poprosić o zbawienie dla siebie lub innej osoby, uczynię to z wiarą, “w imię Jezusa”.
  • Napiszę krótką modlitwę  do Ducha Świętego (dwie linijki ), dotyczącą decyzji podejmowanej tego dnia.

Start typing and press Enter to search