Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień piąty

Dzień 5 : wtorek 30 maja

By świat poznał Boga, potrzeba ludzi, którzy zechcą Go głosić

 Ewangelia wg św. Jana  17, 1-11a

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.  Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.

Komentarz :

Zatrzymajmy się dziś przy następującej części modlitwy Jezusa „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tm 2, 4) i otrzymali życie wieczne. By tak się mogło stać, muszą oni poznać Boga oraz posłanego przez Niego na świat, Jezusa. W jaki sposób ma się to dokonać? Święty Paweł daje nam odpowiedź: „Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (Rz 10, 14). Aby świat poznał Boga, potrzebni są ludzie, którzy Go głoszą. Tymi ludźmi jesteśmy my! Nie czujecie się na siłach? Nie martwcie się! Apostołowie też tego doświadczali. To działanie Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy przemieniło przerażonych apostołów w nieustraszonych ewangelizatorów. Duch Święty chce działać dalej, w każdym z nas, byśmy mogli głosić całemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Słowa Papieża Franciszka:

Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, miłość, którą otrzymaliśmy, doświadczenie bycia kochanym. I to Jego  miłość nas przynagla, by miłować się nawzajem coraz bardziej. Pamiętajcie, że będziecie zbawieni! Jezus uczynił nas swoimi przyjaciółmi a nie sługami, byśmy kochali bliźnich. Jego miłość musi skłaniać nas do świadectwa, do niesienia Jego miłości, głoszenia jej i wyrażania w konkretnych gestach. Jeśli nie czujemy  wielkiego pragnienia, by dzielić się nią, to powinniśmy trwać na modlitwie i prosić Boga, by  ponownie pochwycił nas więzami swojej Miłości.

Wychodźcie na ulice, by ewangelizować, głosić Ewangelię. Pamiętajcie, że Kościół narodził się wówczas, gdy uczniowie wyszli o poranku z Wieczernika, w dniu Pięćdziesiątnicy.

Czy Duch Święty nauczył mnie drogi wolności? Duch Święty, który mieszka we mnie, posyła mnie, bym szedł do innych: czy się boję? Czy przyjmuję  od Niego dar odwagi, by przestać koncentrować się na sobie, móc świadczyć o Jezusie?

Zadanie dnia:

  • W ciągu tego dnia powiem komuś o Jezusie, pokonując swoje obawy. Mogę także zrobić to przez telefon lub pisząc list.
  • W modlitwie poproszę, by zapłonął we mnie ogień Bożej miłości, by miłość ta rozlewała się na innych i zaowocowała pragnieniem mówienia innym o Jezusie. Powierzę Bogu osobę, której o Nim mówiłem.
  • Napiszę krótką modlitwę (2 zdania) do Ducha Świętego, związaną z decyzją dnia.

Start typing and press Enter to search