Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień czwarty

Dzień 4: poniedziałek 28 maja

 Jezus, jak dobry trener,  przygotowuje swoich uczniów na czas próby

Ewangelia wg św. Jana 16, 29-33

Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie?  Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Komentarz

Jezus, jak dobry trener, przygotowuje swoich uczniów na czas próby. Wie, że, żyjąc w świecie, będą doświadczać trudności, porażek, cierpienia, różnego rodzaju pokus. Wszystko to może prowadzić ich do zniechęcenia. Jezus pragnie jednak, by Jego uczniowie się nie zniechęcali. Na chwilę przed tym, gdy ma oddać swoje życie na krzyżu, mówi: „odwagi!” Odwaga wiąże się z darem męstwa. Oparta jest na nadziei pokładanej w Jezusie: On zwyciężył świat. W Jezusie i z Nim, my również możemy zwyciężać – zło nas nie dosięgnie. Jezus obdarowuje nas pokojem, mamy bowiem pewność, że Jego zwycięstwo jest nieodwołalne.

Słowa papieża Franciszka

Z ogromnego daru miłości, jakim jest śmierć Jezusa na krzyżu, wyniknęło dla całej ludzkości, niczym ogromny wodospad łaski, wylanie Ducha Świętego. Ten, kto z wiarą zanurza się w tej tajemnicy odrodzenia, rodzi się na nowo do pełni życia synowskiego.

Duch Święty uczy nas patrzeć oczami Chrystusa, żyć tak, jak żył Chrystus, pojmować życie tak, jak je pojmował Chrystus. Dlatego właśnie woda żywa, którą jest Duch Święty, gasi pragnienie naszego życia — mówi nam bowiem, że jesteśmy kochani przez Boga jak dzieci, że możemy kochać Boga jak Jego dzieci i że dzięki Jego Łasce możemy żyć jako dzieci Boże, jak Jezus. A my, czy słuchamy Ducha Świętego? Co nam mówi Duch Święty? Mówi: Bóg cię kocha. To nam mówi. Bóg cię kocha, Bóg darzy cię miłością. Czy my naprawdę kochamy Boga i innych tak jak Jezus? Pozwólmy, by prowadził nas Duch Święty, pozwólmy, by przemawiał do naszego serca i mówił, że Bóg jest miłością, że Bóg na nas czeka, że Bóg jest Ojcem, kocha nas jak prawdziwy Tato, kocha nas naprawdę. I tylko Duch Święty może powiedzieć to naszemu sercu.

Zadanie dnia:

  • Poproszę Pana, by pozwolił mi na nowo odkryć, jak bardzo mnie kocha. Będę kontemplować Jezusa Ukrzyżowanego, który z miłości oddaje za mnie swoje życie, rozlewa strumienie Wody Żywej, pokonuje zło!
  • Poproszę Ducha Świętego, który jest Duchem miłości, by pozwolił mi dostrzec, jakie drobne gesty miłości mogę wykonać, by odpowiedzieć na nieskończoną miłość, jaką Bóg mnie obdarza.
  • Opiszę ważne wydarzenie z mojej drogi duchowej, moment w którym zdarzyło mi się doświadczyć realnej obecności Boga w moim życiu.
  • Napiszę krótką modlitwę (dwie linijki) do Ducha Świętego, powiązaną z postanowieniem na ten dzień.

Start typing and press Enter to search