chwalebny Krzyż

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność.

Słowa te wypowiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray le Monial we Francji. Podczas trwających od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku objawień przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Pragnął , by często przystępowała do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, by przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca. Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24.

Pan Jezus zażądał od niej aby piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem ku czci Jego Najświętszego Serca. Owocem tych objawień stały się także Pierwsze piątki miesiąca oraz Godzina święta.

W misji Chwalebnego Krzyża Godzina święta jest jednym ze szczególnych aspektów życia jej członków. To szczególne powołanie do zjednoczenia z Jezusem w Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym i trwanie przy Nim, by Go pocieszać, w szczególności w wieczór poprzedzający pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo Godziny świętej można przeżywać w kościele podczas adoracji Najświętszego Sakramentu lub indywidualnie.

We Wspólnocie wszyscy członkowie misji starają się modlić korzystając ze wspólnych rozważań, zaczerpniętych z Sanktuarium w Paray le Monial, miejscu objawień Serca Pana Jezusa (które jest również sercem i źródłem łask dla naszej Wspólnoty) Łączymy się w ten sposób duchowo w modlitwie razem z braćmi i siostrami z różnych regionów Wspólnoty (poniżej).

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search