Godzina Święta, czwartek 3 stycznia 2019 r.

Godzina Święta czwartek 3 stycznia 2019 r.

Rozważania ze Świętą Gertrudą z Helfty (XIII w.)

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Marka 14

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!» Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Rozważanie

Wieczorem w Wielki Czwartek, Nasz Pan ukazał się świętej Gertrudzie w opłakanym stanie, w jakim znajdował się tego dnia w przeddzień swojej śmierci. Widziała jak przeżywał cały ten dzień w ogromnej trwodze konania. Ten, który jest odwieczną Mądrością Ojca, znał najmniejsze szczegóły swej okrutnej śmierci ; został przygotowany przez cierpienia jako delikatny syn najdelikatniejszej z niewiast. Także w każdym momencie znosił lęki i straszliwość agonii, konwulsje i bladość śmierci, jakby już przedtem odczuwał jej gorycz w każdej chwili.

Modlitwa (Święta Gertruda)

O Jezu, ukryj mnie w ranie Twego miłującego Serca… Tobie, jedynej miłości mego serca, oddaję się w ofierze, aby żyć już tylko dla Ciebie. [Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.]

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Łukasza 22

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele…

Rozważanie

Gertruda doświadczyła w swej duszy wszystkich tych lęków, całej tej trwogi ; odczuła takie współodczuwanie, że gdyby jej serce było obdarzone siłą tysiąca serc, to poświęciłaby je całe, aby tego dnia współodczuwać z tym Bogiem tak cichym i tak kochanym. Gwałtowne bicie jej serca było powodowane pragnieniem, miłością oraz trwogą śmierci ; te uderzenia raz za razem dosięgały Najświętszego Serca Jezusa, które jest radością i szczęściem jej serca. Czuła, że w każdej chwili może osłabnąć/upaść od ich gwałtowności.

Modlitwa (Święta Gertruda)

Uczyń me serce według serca Twego, abym mogła kroczyć według Twego upodobania… Przez ranę Twego Serca, o mój tak słodki Zbawicielu… [Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.]

Słowo Boże

List do Hebrajczyków 5

Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.…

Rozważanie

Wtedy Pan powiedział (Gertrudzie) : « Ta miłość rozpalała moje Serce za dni mego ziemskiego życia, gdy przeżywałem trwogę, męki i gorycz męki i śmierci ; dziś, gdy stałem się nieśmiertelny, ta miłość rozpala się w twoim sercu, ponieważ twe serce napełniło się współodczuwaniem dla mojej trwogi i mojego smutku. Także obdarzam Cię całym owocem mojej świętej męki i mojej cennej śmierci, aby powiększyć twoją wieczną chwałę. Dorzucam jeszcze inną łaskę z powodu twojego współodczuwania : gdy będzie odbierało cześć drzewo krzyża, na którym cierpiałem i umarłem, twoja dusza w tym samym czasie otrzyma owoc tego czułego współodczuwania, które tego dnia mi wyświadczyłaś. I jeszcze inną łąskę ; z każdej modlitwy, którą do mnie zaniesiesz, zawsze zawsze uczynię miłą sobie i doprowadzę ją do dobrego skutku. »

Modlitwa (Święta Gertruda)

Przeszyj włócznią miłości Twojej serce moje tak, aby niczym ziemskim nie było zajęte, lecz samą miłością Twoją. [Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.]

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Start typing and press Enter to search