Godzina Święta, czwartek 4 kwietnia 2019 r.

Godzina Święta, Czwartek 4 kwietnia 2019 /

Rozważania z Benedyktem XVI (Homilia na Wielki Czwartek)

Słowo Boże

Ewangelia wg św.  Mateusza 26
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».
Rozważanie Benedykt XVI
Częścią Wielkiego Czwartku jest też ciemna noc Góry Oliwnej, ku której Jezus wychodzi ze swymi uczniami. Należy do niego także samotność i opuszczenie Jezusa, który modląc się, idzie ku mrokowi śmierci; …
Jezus wychodzi w nocy. Noc oznacza brak komunikacji, sytuację, w której nie widzimy jeden drugiego. Jest ona symbolem braku zrozumienia, zaciemnienia prawdy. Jest przestrzenią, gdzie może rozwijać się zło, które musi kryć się przed światłem. Sam Jezus jest światłem i prawdą, komunikacją, czystością i dobrem. Wchodzi w noc. Noc jest w ostateczności symbolem śmierci, definitywnej utraty wspólnoty i życia. Jezus wchodzi w noc, aby ją przezwyciężyć i aby zapoczątkować nowy dzień Boga w dziejach ludzkości.
Modlitwa Psalm 88 (87)
Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie!
Bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Szeolu….

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Mateusza 26
Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.
Rozważanie Benedykt XVI
Śpiewał On z apostołami psalmy wyzwolenia i ocalenia Izraela, które upamiętniały pierwszą Paschę w Egipcie, noc wyzwolenia. Teraz idzie On, jak zazwyczaj, aby modlić się w samotności i rozmawiać jak Syn z Ojcem. Ale — inaczej niż zwykle — chce wiedzieć, że blisko Niego są trzej uczniowie — Piotr, Jakub i Jan… Teraz oto uczniowie stawali się świadkami krańcowego upokorzenia, które było jednak istotnym krokiem, by wyjść ku wolności i nowemu życiu… Uczniowie, których bliskości Jezus pragnął w tej godzinie największej udręki jako ludzkiego wsparcia, niebawem zasypiają. Usłyszeli jednak fragmenty słów modlitwy Jezusa i widzieli Jego postawę. Zarówno jedne, jak i drugie głęboko poruszyły ich serca, i przekazali je chrześcijaństwu po wsze czasy.
Modlitwa Psalm 88 (87) 
Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie twe fale mnie dosięgły.
Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym,
jestem zamknięty, bez wyjścia.
Moje oko słabnie od nieszczęścia, codziennie wołam do Ciebie,
Panie, do Ciebie ręce wyciągam.…

Słowo Boże

Ewangelia wg św.  Łukasza 22
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».
Rozważanie Benedykt XVI
Jezus zmaga się z Ojcem. Zmaga się z samym sobą. I walczy o nas. Doświadcza trwogi w obliczu potęgi śmierci. Jest to nade wszystko po prostu wstrząs, jakiego ludzie, a także każde żywe stworzenie doznają w obliczu śmierci. Ale w przypadku Jezusa chodzi o coś więcej. On sięga spojrzeniem w noce zła. W kielichu, który ma wypić, widzi płynącą ku Niemu brudną falę wszelkiego kłamstwa i całej niegodziwości. Jest to wstrząs Tego, który jest całkowicie Czysty i Święty, w obliczu całego ogromu zła tego świata, które na Niego spada. Widzi On także mnie i także za mnie się modli. Tak więc ta chwila śmiertelnej trwogi Jezusa jest istotnym elementem procesu odkupienia. Dlatego List do Hebrajczyków określił walkę Jezusa na Górze Oliwnej jako wydarzenie kapłańskie. W tej modlitwie Jezusa, przenikniętej śmiertelną trwogą, Pan sprawuje posługę kapłana: bierze na siebie grzech ludzkości, nas wszystkich, i prowadzi nas do Ojca.
Modlitwa Psalm 88 (87) 
Czemu odrzucasz mię, Panie,ukrywasz oblicze swoje przede mną?
Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby.
Otaczają mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy: domownikami moimi stały się ciemności.

Pieśń : To Twoje cierpienia nas zbawiły
Pieśń : Tantum Ergo (Przed tak Wielkim Sakramentem)
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/
Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/
Salve Regina

Start typing and press Enter to search