Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Chrystus przed swoją śmiercią powierza Maryi, zawsze Dziewicy, nowy rodzaj macierzyństwa – duchowego i powszechnego – wobec wszystkich ludzi, tak, by każdy w swym pielgrzymowaniu wiary mógł razem z Maryją trwać w ścisłym zjednoczeniu z Nim aż po Krzyż i by każde cierpienie, odrodzone mocą tego Krzyża, stawało się w słabości człowieka prawdziwą mocą Bożą. (Jan Paweł II List Salvifici Dolores)

8 września w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęliśmy we Wspólnocie Rok Maryjny. W Chwalebnym Krzyżu to dla nas ogromna szansa na odkrywanie i rozeznanie powołania do tej misji razem z naszymi braćmi i siostrami, ucząc się współcierpienia od Maryi – Współodkupicielki, stojąc razem z Nią u stóp Krzyża. Stąd jedynie możemy otrzymać siłę do wypełnienia tego powołania i świadczenia o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, czerpiąc radość i nadzieję ze Zmartwychwstania.

Idąc za przesłaniem naszego moderatora Laurenta Landete otwierającym rok 2017/2018, Maryja, Matka Emmanuela jest bezcennym skarbem naszej Wspólnoty, związanym z jej fundamentem: jako pierwsza adoruje Boga, począwszy od chwili Zwiastowania; pełna współczucia, współcierpi z Synem podczas Jego Męki; jest pierwszą ewangelizatorką, kiedy z wielkim pośpiechem udaje się do Elżbiety; wielbi Boga, śpiewając hymn Magnificat; jest pierwszą, która wprowadza Słowo w czyn; jako pierwsza, doświadcza zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa; jest znakiem braterskiej komunii, ponieważ stanowi Ona cudowne odbicie komunii Trójcy Świętej, która otwiera nas nieustannie na przyjmowanie i dawanie. Mamy oddać się w Jej w ramiona i słuchać kiedy mówi do nas Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie .

Start typing and press Enter to search