Proces beatyfikacyjny Piotra Goursat

W kościele Sainte Trinité w Paryżu, w sobotę, 19 grudnia 2015, odbyła się niezwykła ceremonia, w ktorej uczestniczyło ponad 500 osób. Na jej zakończenie dokonano zapieczętowania skrzyń z dokumentami, które pojadą do Rzymu.

Ponad 10 tysięcy stronic, raport historyczny, raport teologiczny, ponad 900 świadectw. „Bóg obdarował Kościół olbrzymią łaską, za pośrednictwem Piotra Goursat i założonej przez niego Wspólnoty Emmanuel”, powiedział, między innymi, biskup pomocniczy diecezji paryskiej, Éric de Moulins-Beaufort , który przewodniczył ceremonii zamknięcia etapu diecezjalnego. Przedstawił Piotra Goursat „jako jedną z niespodzianek, które Bóg czyni, przygotowując nadejście Królestwa Bożego”. Biskup wezwał cały Kościół i każdego z nas do tego, by być bardzo uważnym i otwartym na znaki dawane przez Pana. W obecności członków Wspólnoty i osób z nią związanych, rodziny i przyjaciół Piotra Goursat, wszystkie skrzynie z dokumentami zostały zapieczętowane, a osoby uczestniczące w pracach zobowiązały się uroczyście do zachowania milczenia, co do treści zebranych dokumentów.

Laurent Landete, moderator Wspólnoty Emmanuel, podkreślił, że proces beatyfikacyjny Piotra Goursat stanowi odpowiedź na powszechne powołanie do świętości, o którym przypomniał Sobór Watykański II.

Zebrane
dokumenty zostaną teraz zawiezione do Rzymu, gdzie będą przedstawione Kongregacji spraw Kanonizacyjnych. Prośmy nadal o wstawiennictwo Piotra Goursat i świadczmy o łaskach otrzymanych za jego pośrednictwem.

Start typing and press Enter to search