Z wizytą u Ojca Świętego

Sobota, 7 kwietnia o godz. 11, Wspólnota Emmanuel została przyjęta na audiencji w Watykanie przez papieża Franciszka.

Audiencja u Ojca Świętego Franciszka odbyła się pod koniec corocznego spotkaniu kapłanów Wspólnoty w czasie oktawy Wielkiejnocy, było to zarazem pierwszego Stowarzyszenia Kleryckiego Wspólnoty Emmanuel erygowanego w dniu 15 sierpnia 2017 roku. Wśród pięciuset członków Wspólnoty Emmanuel na audiencji było: 3 biskupów, 100 księży, diakonów, 30 osób konsekrowanych (mężczyzn i kobiet), oraz ponad 300 świeckich członków Wspólnoty: singli i rodzin, z prawie 50 dzieci. To piękny zgromadzenie reprezentowało komunię wszystkich stanów życia, która jest tak bardzo cenna we Wspólnocie Emmanuel.
Wspólnota Emmanuel ma charakter międzynarodowy. Reprezentowane były wszystkie kontynenty, byli członkowie Wspólnoty Emmanuel między innymi z Indonezji, Australii, Kanadzie, USA, Brazylii, Peru, Rwandzie, Kamerunie, Beninie, w Niemczech,

Po wystąpieniu Laurenta Landete’a, moderatora Wspólnoty Emmanuela i księdza Henri-Marie Mottin, Papież przeczytał następującą wiadomość (poniżej). Na zakończenie tego przesłania papież osobiście powitał każdą z 500 obecnych osób, co w szczególny sposób dotknęło wszystkich uczestników audiencji.

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka
do Wspólnoty Emmanuel

Rzym, 7 kwietnia 2018 r.

Drodzy Przyjaciele,

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę was przyjąć z okazji waszego corocznego spotkania, które tym razem odbywa się w Rzymie. Ta pielgrzymka jest znakiem pełnego uczestnictwa Wspólnoty Emmanuel w komunii z całym Kościołem katolickim. To jest dla mnie też okazja, żeby wam podziękować za waszą wierność i przywiązanie do następcy św. Piotra, żeby wyrazić uznanie waszemu zaangażowaniu misyjnemu już teraz, na wszystkich kontynentach, i żeby zachęcić was do wytrwałości na przyszłość.

Ta przyszłość jest teraz naznaczona ostatnim uznaniem w dniu 15 sierpnia 2017 roku Statutów Stowarzyszenia Kleryckiego Wspólnoty Emmanuel, struktury która stała się niezbędna w związku z licznymi powołaniami, które wzbudza charyzmat Emmanuela, i dla zwiększenia owoców ewangelizacji. Życzę wam żeby to uznanie Statutów, dalekie od izolowania kapłanów od innych członków Wspólnoty, świeckich lub konsekrowanych dodało nowego życia tej pięknej komunii różnych stanów życia, której doświadczacie od ponad 40 lat, uzupełniając się nawzajem we wszystkich powołaniach. Zapraszam również wasze Wspólnoty do zacieśnienia relacji z bogatą rzeczywistością parafii w miejscach gdzie mieszkacie, i żeby one włączały się chętnie w duszpasterstwo Kościoła partykularnego (cf. Ewangelium Gaudium n. 29).

Charyzmat Wspólnoty Emmanuel jest zapisany w jej nazwie, Emmanuel, Bóg z nami. To istotnie w kontemplacji tajemnicy wcielenia, szczególnie w adoracji eucharystycznej, nabieracie żywotności misyjnej, żeby głosić Dobrą Nowinę tym wszystkim, którym Pan Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Zachęcam was, żebyście pomagali ludziom naszych czasów, tam gdzie Duch Święty was posyła, odkrywać Miłosierdzie Boga, który nas pokochał tak mocno, że pozostał z nami. To Miłosierdzie Pana stale obecnego dla swojego ludu, prosi się o to, żeby być zaproponowane z nowym entuzjazmem, i za pośrednictwem odnowionego duszpasterstwa, aby przenikać serce ludzi i zachęcać ich do

odnalezienia drogi powrotnej do Ojca (cf. Bulle Misericordias Vultus n.15). Tam, gdzie wasza Wspólnota jest obecna, niech Miłosierdzie Ojca się urzeczywistni, szczególnie dla tych najbiedniejszych – sercem lub ciałem – lecząc ich rany przez pocieszenie, które płynie z Ewangelii, przez solidarność i uwagę (ibid).

Drodzy przyjaciele, Wspólnota Emmanuel od swojego początku, przejawia prawdziwy dynamizm w głoszeniu Dobrej Nowiny w sposób żywy i radosny. Namawiam was, abyście pozostali zakorzenieni w Chrystusie przez solidne życie wewnętrzne, oraz ufni Duchowi Świętemu, który przychodzi z pomocą w naszej słabości i który nas uzdrawia z tego wszystkiego, co osłabia nasze zaangażowanie misyjne; abyście zachowywali w sercu to rozpalone pragnienie przekazywania radości Ewangelii tym, którzy jej nie znają, lub którzy są od niej daleko; abyście byli w pełni uczestnikami tego „Kościoła który wychodzi”, którego pragnę z całego serca. „Kościół liczy na was, na waszą wierność Słowu, na waszą dyspozycyjność do służby i na świadectwo waszego życia przemienionego przez Ducha Świętego” (Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, 3 czerwca 2017).

Razem z wami dziękuje Panu za całą drogę, którą pokonaliście pod kierownictwem Ducha Świętego, który pragnie, żebyśmy ciągle byli w drodze, i zapraszam was abyście stale się w Niego wsłuchiwali, dlatego że nie ma większej wolności niż być prowadzonym przez Ducha Świętego i pozwolić mu, żeby nas oświecał i prowadził tam, gdzie On pragnie. Zawierzam was wszystkich wstawiennictwu Maryi, prosząc ją aby kierowała wasze kroki i wspierała wasze wysiłki. I daję wam Błogosławieństwo. I proszę was, żebyście pamiętali o mnie w modlitwie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Wspólnota Z Papieżem - Przemówienie

Reakcje po audiencji 🙂

Papież Franciszek wita wszystkich

Relacja LIVE - powtórka

480 membres de la Communauté de l’Emmanuel étaient reçus ce matin 7 avril en audience par le #Pape François

Opublikowany przez Communauté de l'Emmanuel en France 7 kwietnia 2018

Start typing and press Enter to search