Uwielbienie

Ty jesteś Święty

Ref.
Ty jesteś Swięty, wielbię Imię Twe!
Swą mocą wspierasz i prowadzisz mnie!
Z wielką czułością,
okazujesz, Panie, miłość Swą!

1.
Miłosierny, łagodny jest Pan,
wierny miłości Swej.
Poniżonym podaje Swą dłoń,
bo dobry jest Pan dla dzieci Swych!

2.
Obietnicy Swej wierny jest Bóg,
Prawdę objawia nam.
Sprawiedliwy jest na każdej z dróg,
i niech cały świat wysławia Go wciąż!

3.
Przed złym krokiem uchronił mnie Pan,
kiedy gubiłem się.
Śpiewam Panu, On życie mi dał
i głosić chcę, że mój Pan wielki jest!

4.
Panie, jakże okazać Ci mam
wdzięczność za łaski Twe?
a Chcę Cię wielbić przez wszystkie me dni
wychwalać Cię chcę radością mą!

Tytuł oryginalny: Tu es grand, Dieu saint (REF: 15-49)
Słowa i muzyka: Emmanuel Songs (R. Fornasier)
© 2003, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search