We Wspólnocie Emmanuel niektóre kobiety zdecydowały się na życie w celibacie ze względu na Królestwo Boże. Ponad sto z nich podjęło swoją ostateczną konsekrację, a wiele jest na drodze do jej podjęcia.

Należeć całkowicie do Boga?
Jasne, że to możliwe.

Aby lepiej zrozumieć życie sióstr konsekrowanych poniżej przedstawiamy krótki wywiad z Annemarie Kisselka, która jest odpowiedzialna z ramienia Wspólnoty Emmanuel za kobiety wiodące życie konsekrowane.

DLACZEGO KTOŚ MIAŁBY WIEŚĆ W NASZYCH CZASACH ŻYCIE KONSEKROWANE W SPOŁECZNOŚCI LUDZI ŚWIECKICH?

Annemarie Kisselka: Częściej niż kiedykolwiek ludzie potrzebują dzisiaj świadków, którzy mogą podzielić się swoją drogą życia. W ten sposób żyją wszyscy członkowie Wspólnoty Emmanuel, niezależnie od stanu w jakim żyją, konsekrowane życie jest misją w najgłębszym sensie. A to dlatego, że ta droga ma sens tylko wtedy kiedy Bóg istnieje. Prosty fakt istnienia takiego powołania wywołuje u innych pytanie o istnienie Boga. To dlatego życie konsekrowane zawsze miało ważne miejsce w Kościele. Poprzez świadectwo prymatu Boga w życiu takie życie wzywa wszystkich chrześcijan do pójścia dalej w ich darze z samych siebie.

To jest znaczenie ich obecności we Wspólnocie: przypominanie innym o najpełniejszym sensie ich życia, a zarazem otrzymywanie od każdego z nich, ludzkiego, braterskiego i duchowego wsparcia. Naszą radością jest uczynić widzialnym formę życia, którą Jezus przyniósł ze sobą na ziemi, aby uczynić widzialnym Jego dla świata. Jezus nie tylko żył w celibacie, ale żył także w wielkim oddaniu samemu Ojcu, w wielkiej powadze. Podążanie drogą ewangelii jest częścią wezwania do życia konsekrowanego, niezależnie od tego jak ma się to wyrażać w różnych instytucjach umożliwiających życie w ten sposób.

JAK TO JEST W EMMANUELU?

Annemarie Kisselka: Kobiety i mężczyźni żyjący w celibacie we Wspólnocie Emmanuel spełniają swoje posłannictwo poprzez pracę zawodową bądź apostolską, w zależności od powołania jakim zostali obdarzeni. Zarządzają swoją własnością sami, ale w odniesieniu do powagi życia. Kobiety noszą podobny rodzaj stroju, który niewiele się różni od ubrań
noszonych dzisiaj, ale będący widocznym znakiem w służbie ewangelizacji. Ma to związek z charyzmatem Wspólnoty, który odpowiada na wezwanie życia ewangelicznego w wyraźny sposób.

Adoracja Najświętszego Sakramentu stoi wyraźnie w sercu powołania, którym zostaliśmy obdarzeni. Zamiast patrzeć wewnątrz samych siebie, konsekracja otwiera nas na potrzeby innych, często przez modlitwę czy wsparcie, a także w służbie ubogim. Życie w konsekracji poprzez celibat daje nam “łaskę oddania siebie całkowicie w celibacie dla Królestwa, realizując pełniejszą osobistą dyspozycyjność do adoracji, współodczuwania i ewangelizacji, zgodnie z charyzmatem właściwym Wspólnocie Emmanuel.” (status #29)

“Zaczynasz pewnego dnia być tym kim my wszyscy kiedyś się staniemy” – powiedział Ojciec Kościoła DO jednej z konsekrowanych dziewic. Życie konsekrowane prowadzi niektórych do Nieba, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Niebo zatem oznacza radość. Radość z dostrzeżenia, że Bóg wypełni życie. Świat potrzebuje takich świadectw!

kobieta 2

When JESUS say YES nobody can say no! 🙂

Start typing and press Enter to search