Pierwsze czytanie: Iz 1, 10.16-20
Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.

Psalm: 50(49), 7ab.8, 13-14, 16bc-17, 21abc.23ab

REFREN: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

„Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę z twego domu cielca
ani kozłów ze stad twoich”.

„Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności,
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.

Ewangelia: Mt 23, 1-12
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Temat dnia: Pokora, droga miłosierdzia (1. część)

Słowo dnia:
“Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23, 12)

Medytacja:
Sądzę, że pokora jest najznakomitszą windą ! Ale żeby mieć pokorę, trzeba podejmować akty pokory. Do tego służą wszystkie sytuacje, w których czujemy się upokorzeni. Wykorzystujmy je, bo wtedy nasza miłość własna dostaje po uszach. Trzeba zacząć od spraw najdrobniejszych! Bo na nie jesteśmy szczególnie wyczuleni. Nie przejmujcie się. Jeżeli trwacie w pokorze, ludzie mogą was brać za idiotów, kretynów i tak dalej, a wy spokojnie mówcie: „Panie, ofiaruję Ci te sprawy”. święta Bernadetta mówiła: „Trzeba przeżyć wiele upokorzeń, aby zgromadzić choć troszkę pokory. Czasem nie trzeba ich aż tyle, żeby wzrosnąć w pokorze, to już zależy od poszczególnych osób, ale w sumie – upokorzenia są skarbem”.

Pierre Goursat – Słowa pełne ognia, str. 267

Małe postanowienie:
Postarać się pokonać swoją pychę poprzez mały uczynek miłości (uśmiech, uprzejmość) wobec kolegi lub przełożonego, który nas upokarza.

Start typing and press Enter to search