1-sze czytanie: Pwt 26, 16-19
Psalm: 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8
Ewangelia: Mt 5, 43-48

Temat dnia: Miłosierdzie i miłość

Słowo dnia:
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5, 44-45)

Medytacja: Ze św. Augustyna.
„Bądźcie miłosierni w prawdziwym miłosierdziu; bo gdy nawet nieprzyjaciół kochacie, kochacie braci. (…) Inaczej postawię pytanie: Dlaczego kochasz nieprzyjaciela? Czego mu życzysz, miłując go? (…) Życz mu, by wraz z tobą zdobył życie wieczne; życz mu, by był ci bratem, będziesz go kochał jak brata. Bo nie kochasz w nim tego, czym jest obecnie, lecz to, czym ma być w przyszłości. Już wam powiedziałem, jeśli się nie mylę. Przypuśćmy, że wytrwały cieśla zobaczył w lesie ścięte drzewo i ucieszył się nim. Nie wiem, co chce z niego zrobić. Nie z tego się ucieszył, że drzewo to będzie zawsze takie, jakie jest obecnie. W swym twórczym umyśle przewiduje, co z niego być może. Cieszy się z tego, co z drzewa zrobi, a nie z tego, co widzi przed sobą. Podobnie i Bóg ukochał nas, grzeszników. Powiedział: „Nie zdrowym potrzeba lekarza, ale tym, którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Czy dlatego nas ukochał, byśmy pozostali grzesznikami? Jak rzemieślnik, zobaczywszy drzewo, myśli o tym, co z niego zbuduje, a nie o lesie, tak i ty, patrząc na nieprzyjaciela, który może przeciw tobie występując, szaleje, rani cię, pała nienawiścią, nie zapominasz, iż jest człowiekiem. Zdajesz sobie sprawę, że zło, które czyni, pochodzi od człowieka. Ale widzisz też w nim dzieło Boże. Jako człowiek został on stworzony przez Boga. Tylko nienawiść jest jego własnością. Cóż więc powiesz w głębi swego serca? Panie, bądź mu litościw, odpuść mu winy! Wlej weń świętą bojaźń i przemień go.”

Św. Augustyn, Istnieje tylko miłość. Homilie na Pierwszy List sw. Jana – § 8, 10.

Mała decyzja:
Zmów ponownie za kogoś, kto Cię obraził, modlitwę, którą doradza św. Augustyn: „Panie, bądź mu litościw, odpuść mu winy! Wlej weń świętą bojaźń i przemień go.”

Start typing and press Enter to search