1-sze czytanie: Ez 18, 21-28
Psalm: 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6ab. 7bc-8
Ewangelia: Mt 5, 20-26

Temat dnia: Miłosierdzie i Pojednanie

Słowo dnia:
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.” (Mt 5, 23-24)

Medytacja:
Dwóch rzeczy Pan tutaj wymaga: abyśmy potępiali w sobie własne grzechy i innym przebaczali; a to pierwsze czynili przez wzgląd na to drugie, aby stało się prostsze (ten kto bowiem widzi własne grzechy, jest bardziej pobłażliwy dla swojego współsługi); a przebaczali nie tylko ustami, ale i sercem. Nie wbijajmy w samych siebie miecza przez pamiętanie uraz. Cóż bowiem przeciwko tobie zawinił twój winowajca, co mogłoby dać się porównać z krzywdą, jaką sam sobie wyrządzasz podtrzymując w sobie gniew i ściągając na siebie wyrok Boga, który cię potępia? Jeśli będziesz nad sobą czuwał i siebie poskramiał, wtedy zło obróci się na jego głowę i on będzie tym, który dozna złego, a jeśli ty w gniewie i zapalczywości trwać będziesz, wtedy szkodę poniesiesz ty, nie od niego, ale od siebie samego.

Nie mów więc, że cię znieważył, oczernił i tysięczne krzywdy ci wyrządził, czym więcej bowiem ich wymieniasz, tym bardziej go jako swego dobroczyńcę przedstawiasz. Dał ci bowiem sposobność do obmycia się z grzechów tak, iż czym większą krzywdę ci wyrządził, tym większego odpuszczenia grzechów staje się dla ciebie przyczyną. Jeśli bowiem będziemy chcieli, nikt nie będzie w stanie nas zranić, ale nawet nasi wrogowie będą nam sprzyjać w najwyższym stopniu (…) Patrz tedy, ile zyskujesz, jeśli winy nieprzyjaciół łagodnie znosisz.”

Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, nr 61.

Mała decyzja: Zorganizuj rodzinny wieczór pojednania, podczas którego każdy poprosi o przebaczenie inną osobę i powie jej o jednej z jej zalet.

Start typing and press Enter to search