1-sze czytanie: Est 4, 17
Psalm: 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8
Ewangelia: Mt 7, 7-12

Temat dnia: Miłosierdzie i błaganie

Słowo dnia:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.” (Mt 7, 7-8)

Medytacja:
„Czyż ten, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, mógłby czegoś nam odmówić? On wie od nas lepiej, czego nam potrzeba zarówno dla ciała jak i duszy: chce, aby Go prosić – będzie nas obwiniał tylko o to, że za mało prosimy. Nie da kamienia Swoim dzieciom, które proszą o chleb. A jeśli musi być dla nas surowy, aby powstrzymać nas od zagłady, to Jego Serce daje moc Jego ramieniu: Bóg mierzy ciosy, a kiedy uzna za stosowne, otrze z naszych oczu każdą łzę i wyleje balsam na nasze rany. Wierz w miłość Boga do nas i nigdy nie wątp w serce naszego Ojca.

To nasz Odkupiciel czuwa nad nami. On jest kimś więcej niż bratem, więcej niż niezrównanym przyjacielem. Jest lekarzem naszych dusz, naszym Zbawicielem. Przyszedł, aby zbawić świat od jego grzechów, aby uleczyć z duchowych chorób, aby przynieść nam życie i to życie w obfitości, aby zapalić na ziemi ogień z nieba. Zbawić nas – taka jest Jego rola, Jego misja, Jego powód bycia – powodzenie tej misji jest Jego chwałą i szczęściem. Jak mógłby przestać się nami interesować?

Vital Lehodey, ‘Le Saint de l’Abandon’, I, III-IV

Mała decyzja:
Podziękuj Panu za wszystkie modlitwy, których wysłuchał i poproś o więcej miłosierdzia w życiu rodzinnym.

Start typing and press Enter to search