Pierwsze czytanie: Pwt 26: 4-10
Psalm: Ps 90: 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
Drugie czytanie: Rz 10: 8-13
Ewangelia: Łk 4: 1-13

Temat dnia: Miłosierdzie i wiara

Słowo dnia:
“Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”. (Rz 10, 10)

Medytacja:
Gdybyś naprawdę wierzył, nie próbowałbyś dowiadywać się, dokąd cię prowadzę i jak będę cię prowadzić. Pozwoliłbyś dać się prowadzić, a raczej zaakceptowałbyś wszystko, co wcześniej wymarzyłem dla Ciebie. I pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że jest to nieskończenie piękniejsze, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Gdybyś naprawdę wierzył, nie mógłbyś już żyć beze mnie. Łatwiej zapomniałbyś, kim jesteś, i myślałbyś o tym, kim jestem ja. Stałbym się bardziej centralną postacią w twoim życiu. Prawdziwie powiedziałbyś: “interesy Jezusa – to moje życie; wzrost Jego miłości w sercach ludzi “jest tym, co mnie dotyka i porusza …” Gdybyś naprawdę wierzył, nie martwiłbyś się – ani o przeszłość ani o przyszłość, ani o swoje zdrowie lub choroby, ani o swoje sukcesy i niepowodzenia – pozwoliłbyś mi poprowadzić cię według mojego planu dla ciebie w służbie twoich braci i sióstr. Jedyną rzeczą, którą powinieneś się martwić, jest to, co myślę, czego chcę dla ciebie.

Gaston Courtois, Coeur à Cœur avec Jésus, 3 seria, Fleurus, Paryż, 1955.

Małe postanowienie dnia:
Zapamiętaj wszystko, co było pozytywne w wierze, otrzymanej od swoich rodziców, i świadcz o tym w ciągu dnia.

Start typing and press Enter to search