Pierwsze czytanie: Iz 58: 1-9a
Psalm 50 (51): 3-4, 5-6ab, 18-19
Ewangelia: Mt 9:14-15

Temat dnia: Miłosierdzie i sprawiedliwość

Słowo na dziś:
“Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem”. (Iz 58:9-10)

Medytacja:
“Błagam, byś nigdy nie mówiła źle o bliźnim, nawet tego, co może tylko delikatnie obrazić. Nie wolno nam jednak popierać zła, pochlebiać mu lub je przykrywać, ale wprost i szczerze zło nazywać złem, winiąc to co zawiniło, o ile tylko wymaga tego dobro tego, o którym mówimy; ponieważ w tym jest Bóg uwielbiony. Gdy patrzymy na działania bliźniego, patrzmy na nie w najbardziej łagodny sposób, a jeśli nie możemy usprawiedliwić ani zachowania, ani intencji osoby, o której wiemy że jest dobra, nie osądzajmy jej, oddalmy od tego nasze myśli i pozostawmy to osądowi Bożemu. Jeśli nie możemy usprawiedliwić grzechu bliźniego, przynajmniej bądźmy współczujący, usprawiedliwiając go powodami, które są do przyjęcia w większości sytuacji, jak niewiedza lub choroba. (…) Musimy oddać to Panu.

Św. Franciszek Salezy, do św. Joanny de Chantal, 1605-1608.

Mały krok:
Ofiaruj modlitwę serca za kogoś, kogo krytykowałeś i/lub kogoś kto ciebie krytykował.

Start typing and press Enter to search