1-sze czytanie: Joel 2,12 – 18
Psalm: Ps 50, 3-6ab.12-14.17
2-gie czytanie: 2 Kor 5,20 – 6,2
Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18

Temat dnia: Nędza i Miłosierdzie

Słowo Boże:
“Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.”
(Księga Joela 2,12-13)

Medytacja:
Jesteśmy nieborakami. Nasze życie to proch i kurz. Dzisiejsza liturgia podkreśla grzeszność naszej kondycji oraz wagę zewnętrznego wyznania grzechów przed Panem. Wyraża w ten sposób nasze wewnętrzne pragnienie nawrócenia, uzasadnione nadzieją na miłosierdzie. W świadomości Sługi Bożego, Piotra Goursat, zawsze żywe było przekonanie o naszym ubóstwie wobec Boga. “Dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, jakimi nieborakami jesteśmy, dopóty nic nie zrozumiemy. Jesteśmy nimi. Im bardziej jesteśmy nieborakami, tym bardziej niesamowitym się to okazuje, gdyż staje się być źródłem pokory. Jedynie trwając w pokorze, otrzymujemy Ducha Świętego. Spróbujmy więc żyć w pokorze (…) Duch Święty nas przemienia! Jesteśmy “nieborakami”, ale jeśli prosimy Pana, aby przemieniał nasze serca, On stopniowo je przeistacza, dając wielką zdolność kochania (…) Pan wybiera nieboraków, On wie, co robi (…) Myślałem..to Pan jest tym, który działa a ja jestem tylko nieborakiem. Pan wybrał mnie dlatego, aby ludzie jasno widzieli, że to nie ja, ale Pan jest tym, który działa. Ja spokojnie zająłem tylne siedzenie.”

Piotr Goursat

Mała decyzja:
Zrób rachunek sumienia w ciągu dnia i ofiaruj modlitwę serca w intencji własnego nawrócenia.

Start typing and press Enter to search