Pre-Synod

Tłumaczenie ze strony:

Przygotowania do Synodu w młodości, wiary i rozeznania powołania miała decydujący obrót: od 19 do 24 marca 2018 r 300 młodych ludzi zebrało się w Rzymie jastrzębi papieża wystawiać swoje poglądy. I poczuli “potraktowani poważnie”. Młodzi ludzie z Emmanuela byli tam reprezentowani, mówią nam o tym.

Wywiad z o. Janezem Rusiem, przedstawicielem Wspólnoty Emmanuel na pre-synodzie.

Spędziłeś tydzień w Rzymie pracując z młodymi ludźmi na całym świecie. W jakiej atmosferze to się odbyło?
 Atmosfera tego pre-synodalnego spotkania była prawdziwym doświadczeniem katolickości Kościoła. Obecne były prawie wszystkie kraje, w tym kraje, które zazwyczaj nie były prezentowane, takie jak Iran, Irak, Samoa czy Laos.
Doświadczyliśmy obecności Ducha Świętego w Jego Kościele. Dał prawdziwą siłę w dyskusji i badaniach.A potem cały ten czas przeżywano w wielkiej braterskiej radości. W większości nie znaliśmy się, a mimo to przez cały czas panowała prawdziwa radość.

 Na czym polegało twoje spotkanie?
 Pre-Synod wydarzył się w Rzymie. Mieliśmy 6 dni pracy od poniedziałku do soboty. W poniedziałek rano odwiedził nas Papież, był z nami, interweniował po 5 świadectwach młodych ludzi z 5 kontynentów, a następnie 5 lub 6 pytań młodzieżowych, na które odpowiedział Papież.

Dziś rano nastąpiła praca w małych grupach językowych. Mieliśmy 20 grup. 9 w języku angielskim, 4 w języku hiszpańskim, 4 w języku włoskim i 3 grupy w języku francuskim. Od poniedziałku w południe do soboty południe grupy pracowały nad proponowanymi pytaniami. 2 sesje plenarne pozwoliły nam skomentować tekst, który zredagowaliśmy.

 Jak przygotowałeś tę wstępną synod?
 Powróciliśmy do kardynała Baldisserri, sekretarza generalnego Synodu, dokumentu, który na kilku stronach wyraŜał doświadczenia społeczności Emmanuel w duszpasterstwie młodzieŜy.

Podkreślono znaczenie osobistego spotkania z Panem, znaczenia osobistego kontaktu i działań następczych, znaczenia formacji integralnej, intelektualnej, duchowej i ludzkiej.

Świadczyliśmy również o naszych dobrych doświadczeniach związanych z niektórymi rodzajami wydarzeń duszpasterskich, takich jak duże zgromadzenia, mniejsze regularne spotkania i doświadczenie MSB.

 Jakie są wysokie oczekiwania młodych ludzi, którzy wyszli z pre-synodu?
 Papież nalegał, aby młodzi ludzie wyrażali się bez uprzedzeń i bez tabu, aby zobaczyć, co mówią młodzi ludzie, w tym niekatolicy, niewierzący i przedstawiciele innych religii. To, co wyszło z tego czasu pracy w prawdzie, jest podsumowane w 2 wielkich pragnieniach młodych ludzi:

-l’authenticité. Młodzi ludzie chcą widzieć prawdziwych świadków Jezusa i towarzyszy, aby ich kochać i iść z nimi.

– integralna formacja. We wszystkich aspektach życia i osoby młodzi ludzie mają prawdziwe pragnienie formacji.

 Co znajduje się w dokumencie z twojej pracy?

en dokument jest podzielony na 3 części:

1. Wyzwania i szanse dla młodych ludzi we współczesnym świecie: Sytuacja młodych ludzi została zbadana przez pytanie, co dotyczy młodych ludzi i co je buduje.

2. Wiara i powołanie, rozeznanie i towarzyszenie: więcej uwagi poświęcono młodym ludziom w świecie kościelnym. Nasze pytania koncentrowały się wokół relacji między młodością, Jezusem, wiarą i Kościołem.

3. Działalność edukacyjna i duszpasterska Kościoła: nasza ostateczna refleksja doprowadziła do środków, które należy wprowadzić, szczególnie w dziedzinie wsparcia i szkolenia.

 

czytaj więcej:

Les jeunes ont été pris au sérieux au pré-synode

Start typing and press Enter to search