Uwielbienie

Pragnę wielbić Cię

Ref.
Pragnę wielbić Cię,
tańczyć, śpiewać z radości!
Całym sercem chcę
przyjść i oddać Ci cześć!

1.
Uwielbiony bądź, Panie i Boże mój,
Tyś lud swój nawiedził i wyzwolił go!
W domu Twego sługi wzbudziłeś Swą moc,
aby zbawienie nam dać!

2.
Wywiódł mnie z niewoli nasz Zbawca i Pan,
otrzeźwił mój umysł, przywrócił mi wzrok.
Z mocy nieprzyjaciół On wyzwolił mnie,
Swą miłość okazał nam!

3.
Wierny Tobie chcę być przez wszystkie me dni
i w cieniu Twym, Boże, chcę wieść życie me.
Niechaj Twoja miłość rozświetla mój mrok.
Pomóż mi ukochać Cię!

4.
Pragnę, Panie, innym tę wiadomość nieść,
że Ty sam rozjaśniasz ciemności i mrok,
że uwalniasz z lęku i uzdrawiasz nas,
Wszystkim chcesz dać miłość Swą!

Muzyka i Słowa: M. Gierycz
© 2008, Wspólnota Emmanuel
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search