Duch Święty

Poślij Ducha

Ref.
Poślij Ducha w nas, Ducha, który Prawdą jest.
Poślij Ducha w nas, Ducha, który Święty jest.

1.
Ześlę wam Ducha, On na zawsze będzie w was.
Innego Parakleta, On Duchem Prawdy jest.

2.
Duch Święty zstąpi na was, Ojciec Go wam da.
Wszystkiego was nauczy, przypomni wszystko wam.

3.
Duch Prawdy jest przede mną, będzie świadczył wam.
Posyłam także was, świadkami bądźcie Mi.

4.
Dałem wam Ducha, który dziećmi czyni was.
I On to sprawia, że wołacie Ojcze nasz.

Słowa: C.-E. Hauguel
Muzyka: B. Ducatel
© 1994, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search