Uwielbienie

Pieśń trzeciego tysiąclecia

Ref.
A Słowo ciałem się stało i pośród nas zamieszkało.

1.
Bóg swego Syna ludziom dał, by się człowiekiem dla nas stał,
ten co przyjmuje Syna moc, temu nie straszna grzechu noc,
ten dzieckiem Bożym staje się, wiedzie w miłości życie swe.

2.
Bóg nam świętości przykład dał, by każdy z nas się świętym stał,
więc dzisiaj złóż nadzieję w Nim, On Cię umocni Duchem swym,
byś głosił wszędzie Jego moc, co przezwycięża grzech i zło.

3.
Już całe dwa tysiące lat, miłość Chrystusa zmienia świat,
więc dajmy Bogu chwały cześć, niech wzniesie się pochwalna pieśń,
bo Chrystus dziś jednoczy nas, w jubileuszu święty czas.

Start typing and press Enter to search