Paray le Monial kwiecień 2017 r.

Jak co roku na wiosnę w dniach 28-30 kwietnia br. w Paray le Monial odbyły się rekolekcje członków Chwalebnego Krzyża, na które pojechała 3 osobowa delegacja z Polski. Krótka relacja z tego wydarzenia poniżej.

Nie jesteśmy w stanie przynosić trwałych owoców misji bez braci cierpiących.

Tak jak Mała Tereska możemy podpalić świat w tej sytuacji, w której jesteśmy. Doświadczamy ognia Ducha Świętego – branie krzyża każdego dnia nie jest zawsze takie oczywiste, ale dzięki Duchowi Świętemu możemy działać aby to cierpienie stało się ofiarą.

Jezus przeszedł przez najgorsze wydarzenia – zdrada, fałszywa ocena – ale wszystko mógł znieść dzięki modlitwie. Znamy to, kiedy jesteśmy na granicy – ale ta modlitwa została wysłuchana. Moment decyzyjny: został wysłuchany poprzez swoją uległość w Getsemani, kiedy wstaje i mówi “chodźmy” – został napełniony siłą na to co ma się stać. Modlitwa może otworzyć serce człowieka na działanie Boga.

Nie możemy mówić Bogu co ma robić, w jaki sposób ma nas ocalić, bo to tak jakbyśmy chcieli sami siebie ocalić. W modlitwie najważniejsza jest relacja z Ojcem, pierwszy jej owoc, to nauczyć się posłuszeństwa wobec Boga. Kiedy przechodzimy pozytywnie poprzez cierpienia, pogłębia się nasza relacja z Bogiem.

Nie ma zaprzeczenia pomiędzy wysłuchaniem modlitwy Jezusa a oddaniem Bogu: Jezus oddaje się i otrzymuje. On oddaje nie tylko słowa ale siebie samego. Ustanowił nowe przymierze poprzez owocność tej ofiary, dzięki Niemu możemy kontynuować tę ofiarę – jesteśmy zaproszeni do tej drogi. Jezus jest w stanie zawsze wysłuchać nasze prośby ale musimy Mu zaufać.

Wyobraźmy sobie drogę do Emaus i z powrotem; wszyscy jesteśmy na tej drodze. Jezus daje odpowiedź jak kończy się ta historia: łamanie chleba.

W Chwalebnym Krzyżu mamy być świadectwem mocy Zmartwychwstania. Nasza nadzieja jest w boku Jezusa: do Małgorzaty Marii powiedział “przyjdź do sakramentu miłości” Znajdziemy Go tam gdzie jesteśmy, tam jest nasze Emaus. Potrzebne jest Wasze świadectwo aby nasze serca były rozpalone.

Start typing and press Enter to search