Uwielbienie

Ojcze wysławiam Cię

Ref.
Ojcze, wysławiam Cię, Tyś Panem jest.
Ojcze, Panie nieba całej ziemi.

1.
To, co ukryłeś przed mędrcami
i przed roztropnymi,
Objawiłeś to prostaczkom. Chwała Ci!
O tak, chwała Ci.

2.
Szczęśliwi, którzy widzą to,
co wy widzicie.
Wielu królów i proroków chciałoby
tu być, słyszeć to.

3.
Do Mnie przychodźcie wszyscy wy
upadający.
Utrudzonych Ja pokrzepię, ulżę wam
i Ja was pocieszę.

Tytuł oryginalny: Père Seigneur du ciel et de la terre (REF: 08-42)
Słowa i muzyka: G. du Boullay
© 1988, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search