Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Wprowadzenie

Czwartek, 25 maja

Ewangelia wg św. Jana 16,16-20. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: “Idę do Ojca?”»  Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość».

Komentarz: Pan Jezus, w dzisiejszym czytaniu z Ewangelii wg. św. Jana, dzieli czas na to, co jest teraz i na to, co będzie potem. Teraz nadchodzi moment rozstania, ale potem nastąpi ponowne spotkanie z Nim. Teraz „idę do Ojca” – mówi Pan, potem „przyjdę i zabiorę was do siebie”. Teraz Jego wyznawcy doznają smutku, będą płakać i zawodzić, potem smutek nasz przemieni się w radość. Teraz świat się weseli, ale co będzie potem? Tego nam w tym tekście nie mówi, odpowiedź daje nam Pan w ostatnim nakazie skierowanym do uczniów w Ewangelii wg. św. Marka: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16.15-16)

Czy zatem „teraz” moją troską jest to, by dotrzeć z ofertą wiary do bawiącego się świata na nabierającym wody Tytaniku? Wiary, która ocala wieczność i – jak zapewnił nas Jezus – zmienia ją w radość?

Między „teraz” i „potem” jest przestrzeń na „jeszcze chwilę”, na nadzieję, że ogniem wiary zdążymy rozpalić wiele serc. Sami jednak potrzebujemy, by był on w nas na nowo rozniecony i podtrzymywany przez jego Dawcę – Ducha Świętego. Niech te dni staną się naszym wspólnym wołaniem o Jego nowe zstąpienie na nas.

Wprowadzenie do nowenny: dziewięciodniowe przygotowanie na przyjęcie Ducha Świętego

Jutro rozpoczniemy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.  Zapraszamy Was do dziewięciodniowej, duchowej wędrówki. Każdego dnia zatrzymamy się nad Ewangelią z dnia oraz związanym z nią rozważaniem, wsłuchamy się w słowa papieża Franciszka, dotyczące  doświadczenia Pięćdziesiątnicy i odpowiemy na zaproszenie do podjęcia małej decyzji, która pomoże nam jeszcze szerzej otworzyć  nasze serca na działanie Ducha Świętego.

Zachęcamy Was do szczególnej wierności tej modlitwie przez dziewięć kolejnych dni. Przyzywajmy też każdego dnia Ducha Świętego własnymi słowami, które złożą się na naszą osobistą, krótką modlitwę, skoncentrowaną wokół wątku dnia. Możemy również nauczyć się na pamięć jednej z pieśni do Ducha Świętego, by modlić się śpiewem podczas codziennych zadań. I ostatnia propozycja: wspólne odmawianie nowenny, z bratem lub siostrą, z członkami rodziny, z sąsiadami, we fraterni, w domostwie… By razem przyzywać Ducha Świętego, podobnie jak robili to apostołowie, zgromadzeni w Wieczerniku.

Życzymy wszystkim owocnej modlitwy!

 

Start typing and press Enter to search