Kongresy nowej ewangelizacji

Od 2003 do 2007 roku, europejskie diecezje – Bruksela, Lizbona, Paryż i Wiedeń – oraz Budapeszt, który dołączył później, organizowały Międzynarodowe Kongresy Nowej Ewangelizacji. Te pięć wydarzeń było tym samym Kongresem, chociaż program dostosowany był do każdego z tych miast jednak tworzyły one jedność. Wspólnota Emmanuel, na prośbę biskupów, została odpowiedzialna za międzynarodową koordynację Kongresów.

PYTANIE O KONGRES

Szybki rozwój naszego społeczeństwa wymaga nowych metod duszpasterskich. Wychodząc temu na przeciw, kardynałowie zapraszają nas na Międzynarodowe Kongresy Nowej Ewangelizacji. Odbywają się one w głównych miastach.

Zauważamy rosnące pragnienie życia duchowego i religijnego w wielkich miastach europejskich, a  jednocześnie, w tym samym czasie, wpływ tradycyjnych kościołów chrześcijańskich na kulturę Starego Kontynentu zmniejsza się. Dzisiaj wyzwanie dla Kościoła jest wyraźne: przekazać posłanie Jezusa Chrystusa w sposób, który jest odpowiedni naszym czasom. Na szczególną uwagę zasługują młodzi ludzie, którzy są często biedni i wykluczeni z naszego społeczeństwa.

MISJE W MIEŚCIE

Przez dziesięć dni ludzie przyjeżdżający z całego świata, aby wziąć udział w Kongresie, spotykają się w sercu goszczącego ich miasta na konferencjach, dyskusjach i czasie refleksji. Jednak Kongresy są również czymś więcej niż prostą wymianą na poziomie teoretycznym, są one szansą na konkretny ruch misyjny. I rzeczywiście, podczas całego czasu kongresu, organizowana jest misja w mieście, do której zaproszone są wszystkie parafie, zgromadzenia zakonne, nowe wspólnoty, ruchy…. i wszyscy ludzie dobrej woli.

Aby pomóc chrześcijanom spotkać ludzi wokół i dzielić się z nimi nadzieją, projekt składa się z takich elementów, jak: czas modlitwy i dzielenia w kościołach w mieście, codzienne wydarzenia kulturalne i publiczne debaty oraz wydarzenia o charakterze duchowym, organizowane przez parafie, ruchy czy wspólnoty.

Projekt ten daje chrześcijanom mieszkającym w danym mieście, a także spoza niego, możliwość aby się spotkać i podzielić doświadczeniem na temat fundamentów i wyzwań Nowej Ewangelizacji, poprzez konferencje i warsztaty, a także żywy udział w misji w mieście.

OFICJALNA STRONA KONGRESÓW:   www.icne.fr

Start typing and press Enter to search