Kurs Zacheusza

Każdy z nas ma wielką rolę do odegrania w Bożym Planie, we wszystkich aspektach naszego życia codziennego.

Punktem wyjścia i inspiracją dla „Drogi Zacheusza” jest fragment z Ewangelii świętego ??ukasza (19, 1-10). Jezus mówi do Zacheusza: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Kursu Zacheusza, które znajdziecie w zakładce – Kurs Zacheusza.

 

HARMONOGRAM ZACHEUSZA

Pierwsze spotkanie kursu:
18 lutego 2016 o godzinie 19.45
kościół pod wezwaniem bł. Władysława z Gielniowa
ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa
Konferencję wygłosi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

Luty – Czerwiec 2016

18.02.2016 konferencja I – Udział w Dziele Stworzenia
03.03.2016 grupa dzielenia I
17.03.2016 konferencja II – Służyć dobru wspólnemu
31.03.2016 grupa dzielenia II
14.04.2016 konferencja III – Właściwe korzystanie z posiadanych dóbr
28.04.2016 wspólna msza św. + grupa dzielenia III
19.05.2016 konferencja IV – Troska o ubogich
02.06.2016 grupa dzielenia IV
17.06 lub 18.06 krótka konferencja podsumowująca i wspólne świętowanie zakończenia pierwszej części kursu

Październik 2016 – Styczeń 2017

6.10.2016 konferencja V – Władza: czym jest sprawowanie władzy dla chrześcijanina
20.10.2016 grupa dzielenia V
03.11. 2016 konferencja VI – Życie we wspólnocie: zasady organizacji życia społecznego
17.11.2016 grupa dzielenia VI i wspólna adoracja
01.12 konferencja VII – Jedność i wolność  – jak budować społeczeństwo solidarne i wolne
15.12 grupa dzielenia VII
29.12.2016 konferencja VIII – Chrześcijańska sztuka życia – podsumowanie kursu.
12.01.2017 grupa dzielenia VIII i wspólna msza św.
28.01.2017 (sobota) wspólne spotkanie towarzyskie uczestników Kursu

Zapisy i informacje:
Ewa i Grzegorz tel.   602 849 620
e-mail:   zacheusz.emmanuel@gmail.com

Start typing and press Enter to search