Godzina Święta, czwartek 30 listopada 2017 r.

Godzina Święta, Czwartek 30 listopada 2017 r.

Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego

Medytacje na Wielki Post

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Mateusza 26

 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

Rozważanie

Raniero Cantalamessa

Czasami, gdy trwamy w tego rodzaju modlitwie, zdarza się rzecz dziwna … Zmieniają się role : Bóg się modli, a człowiek staje się tym, do którego modlitwa jest zanoszona. Zaczęliśmy się modlić aby prosić o coś Boga, i w czasie modlitwy powoli zdajemy sobie sprawę, że to właśnie Bóg wyciąga ku nam rękę w geście prośby. Przyszliśmy do Niego, by prosić Go o usunięcie jakiejś drzazgi z naszego ciała, jakiegoś krzyża, jakiejś próby, prosić, by wyzwolił nas od tego lub innego ciężaru, sytuacji, od obcowania z jakąś osobą… I oto Bóg prosi nas, byśmy właśnie zaakceptowali ten krzyż, tę sytuację, ten ciężar, tę osobę.

Najwyższym przykładem takiego odwrócenia ról jest właśnie modlitwa Jezusa w Getsemani. On modli się, aby Ojciec oddalił od Niego kielich, a Ojciec prosi Go, by wypił go za zbawienie świata. Jezus nie oddaje jednej, lecz wszystkie krople swej krwi a Ojciec wynagradza Go ustanawiając Go, także jako człowieka, Panem, i oto «teraz jedna kropla tej krwi wystarczy, by zbawić cały świat».

Modlitwa

Wezwania z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Łukasza 22

 Jezus modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Rozważanie

Raniero Cantalamessa

Słowo « Getsemani/Ogrójec» stało się symbolem wszelkiego cierpienia moralnego (cierpienie duszy, serca). Jezus nie doświadczył jeszcze żadnej udręki fizycznej; jego cierpienie jest wyłącznie wewnętrzne, a mimo to, poci się krwią tylko wtedy, gdy Jego serce – jeszcze nie Jego ciało – jest zmiażdżone. Świat jest bardzo wrażliwy na cierpienia znoszone na ciele, bardzo szybko się wzrusza; jest dużo mniej wrażliwy na cierpienia duszy, które nawet czasem wyśmiewa, myląc je z nadwrażliwością, autosugestią, kaprysami. Bóg odnosi się bardzo poważnie do cierpienia serca i my powinniśmy uczynić to samo.

Modlitwa

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Marka 14

 Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: «Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca».

Rozważanie

Raniero Cantalamessa

Filozof Pascal (napisał) w swoim słynnym rozważaniu na temat agonii Jezusa : « Jezus będzie w agonii aż do końca świata: nie wolno spać w tym czasie ». W Duchu, w tym momencie Jezus jest jednocześnie w Getsemani, w pretorium, na krzyżu. I to nie tylko w swoim ciele mistycznym – w tym, które cierpi, jest uwięzione lub zabite – ale, w sposób, którego nie potrafimy wytłumaczyć, także w swojej osobie. To prawda, nie « pomimo » zmartwychwstania ale właśnie« z powodu » zmartwychwstania, które uczyniło Ukrzyżowanego « żyjącym na wieki ». Apokalipsa mówi nam, że Baranek w niebie, « stoi », to znaczy, jest zmartwychwstały i żyjący, ale z wciąż widocznymi śladami Jego śmierci. Miejscem uprzywilejowanym, gdzie możemy spotkać tego Jezusa « w agonii aż do końca świata » jest Eucharystia. Jezus ustanawia ją tuż przed udaniem się do Ogrodu Oliwnego aby Jego uczniowie w każdej epoce mogli stać się « współczesnymi » Jego Męki. Jeśli Duch natchnie nas pragnieniem towarzyszenia Jezusowi w Getsemani przez godzinę, to najprostszym na to sposobem jest spędzenie godziny przed Najświętszym Sakramentem w czwartkowy wieczór.

Modlitwa

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami

Start typing and press Enter to search