Warsztaty będą służyły rozszerzeniu i pogłębieniu tematyki konferencji.
Np. po konferencji na temat piękna wiary dowiesz się dokładnie jak to piękno odnajdywać i przeżywać w poszczególnych sakramentach.

***

Варштати розширять та поглиблять тематику конференції. Наприклад, після конференції про красу віри ви дізнаєтеся, як саме знайти і відчути цю красу в різних таїнствах сакраментах.

Start typing and press Enter to search