EWANGELIZACJA

zanieś innym dobrą nowinę

Ewangelizacja to nie tylko nauczanie i przekazywanie wiedzy, ale również opowiadanie o osobie Jezusa Chrystusa. Cechą charakterystyczną ewangelizacji jest skupienie się na poznaniu Jezusa, a nie na przekazywaniu nauk moralnych obowiązujących chrześcijanina.

Ewangelizacja, do której prowadzą adoracja i współodczuwanie, jest sensem istnienia Wspólnoty. Ewangelizacja to przede wszystkim uczestnictwo w głoszeniu Ewangelii i pójście za Jezusem w Kościele. Jest ona skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, w wolności, zgodnie z ich sumieniem. Na ewangelizację, według członków Wspólnoty, składa się wiele aspektów i jest ona skierowana w pierwszej kolejności do osób, które nie znają Boga lub odwróciły się od Niego.

Ewangelizacja przejawia się poprzez indywidualne działania w środowiskach, w których żyjemy – w rodzinie, wśród przyjaciół, w pracy… Każdy z członków Wspólnoty jest misjonarzem tam, gdzie żyje.

Ewangelizacja wyraża się poprzez osobiste zaangażowanie członków Wspólnoty w aktywności lokalnego i uniwersalnego Kościoła.

Ewangelizacja to także uczestnictwo w działaniach Wspólnoty będących odpowiedzią na nowe sytuacje w rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, politycznej i kulturalnej: ewangelizacja rodzin, osób aktywnych, ludzi młodych, itd.

Ewangelizacja wyraża się również w misjach powierzanych Wspólnocie bezpośrednio przez Kościół.

Start typing and press Enter to search