Częstochowa lipiec 2017 r.

Na zakończenie naszych rekolekcji wspólnotowych odbyło się spotkanie Chwalebnego Krzyża, podczas którego kilka osób dołączyło do misji powiększając grono do 18 członków (ze wszystkich prowincji).

Podczas spotkania ks. Piotr Mazurkiewicz powiedział do nas krótkie słowo – o tym jak uczyć się naśladowania Pana Jezusa i współcierpienia, do którego nas zaprasza.

– na początku odniósł się do Jana Pawła II i jego pielgrzymek, kiedy to zawsze odwiedzał chorych – nie robił tego po to aby ich pocieszać, ale aby ofiarowywali swoje cierpienia za Kościół; słowa które często powtarzał to: “jesteście skarbem Kościoła“.

– ważna jest moja reakcja na to czego doświadczam – mogę się buntować albo podjąć decyzję przeżywania tego doświadczenia z Jezusem,

– mamy jak Maryja – która w Kościele nazywana jest Współodkupicielką (nie dlatego, że złożyła ofiarę, bo ofiara Jezusa jest jedyna i innej już nie trzeba, ale, że współcierpiała stojąc pod krzyżem) – łączyć nasze cierpienia z Jezusem,

– na początku Kościół posługiwał się krzyżem chwalebnym, który przypominał nie o cierpieniu ale o zwycięstwie – nie było pasji tak jak teraz, ale na środku był Jezus Zmartwychwstały w szatach królewskich,

– kluczowe dla każdego z nas jest spotkanie osobowe z Panem Jezusem, Jego miłością oraz stała relacja z Nim – jedynie dzięki tej żywej relacji osobowej możliwe jest współcierpienie i ofiarowywanie tego co się przeżywa oraz nadawanie temu cierpieniu sens.

Ksiądz wspomniał również o listach Jana Pawła II do chorych, że warto do nich sięgać. Rozpoczniemy rozważanie fragmentów od września np. w ramach naszych “małych kroków”.

Start typing and press Enter to search