shoes-2216498_1920

“Małe kroki” rozpoczęliśmy w gronie uczestników misji Chwalebnego Krzyża w Polsce wiosną 2016 r.

Jest to propozycja rozważań służących jako pomoc jak wciąż wzrastać w zaufaniu i podejmować w tym celu małe kroki – wzorem małej św. Teresy z Lisieux, tak bliskiej naszej Wspólnocie.

Jeśli chcemy coś ofiarować – swoje życie, codzienne trudy, cierpienie które dotyka nas lub naszych bliskich z którymi współcierpimy – musimy patrzeć “na Chrystusa który nam w wierze przewodzi”.

Do tej pory towarzyszyły nam teksty różnych świętych, a w tym roku będą to głównie teksty św. Jana Pawła II, które skierował do osób starszych i chorych, na których modlitwę i ofiarę złożoną ze swojego cierpienia od początku swojego pontyfikatu bardzo liczył (poniżej).

Krok 6

 Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona (Łk 10, 42)  Powołaniem członków misji Chwalebnego Krzyża jest trwanie z Panem Jezusem w Ogrójcu podczas Jego agonii. Nie idziemy [...]

Krok 5

W nowym roku Wspólnotowym, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w naszych rozważaniach będziemy często korzystać ze słów, które św. Jan Paweł II powiedział na temat cierpienia w życiu człowieka [...]

Krok 4

Pan Jezus nie tylko się do nas przyłącza jak do uczniów z Emaus ale jednocześnie zniża się, i w ten sposób, będąc Bogiem może być blisko nas. Chcemy Go poznawać, uczyć się jak być blisko Niego, [...]

Krok 3

Pan Jezus nie tylko się do nas przyłącza jak do uczniów z Emaus ale jednocześnie zniża się, i w ten sposób, będąc Bogiem może być blisko nas. Chcemy Go poznawać, uczyć się jak być blisko Niego, [...]

Krok 2

Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma [...]

Krok 1

Misja Chwalebnego Krzyża to powołanie do radości. Misję tę mogą podejmować osoby (…) przeżywające cierpienia oraz wewnętrzne lub zewnętrzne trudności z powodu długotrwałej choroby, [...]

Start typing and press Enter to search