clasped-hands-comfort-hands-people-45842

Służba Brata i Siostry w modlitwie  została zainicjowana kilka lat temu we Francji i to z inicjatywy samych zainteresowanych tzn. odpowiedzialnych za Wspólnotę (prowincje, regiony) a także inne duże służby. Czując ciężar podejmowanych przez siebie zadań oraz tego, że “sami z siebie nic nie mogą” zapragnęli oni, aby ktoś z członków misji wspierał ich swoją modlitwą i ofiarą.

Na początku takie towarzyszenie w modlitwie nazywane było “tandemami” a po jakimś czasie zostało przemianowane na: Brat i Siostra w modlitwie, co wydaje się jeszcze bardziej oddawać istotę sprawy.
Towarzyszenie w modlitwie podejmowane jest na czas służby konkretnej osoby (lub małżeństwa), można wówczas przekazywać swoje intencje szczegółowe bezpośrednio do tego właśnie brata lub siostry (pozostaje to wtedy w dyskrecji).
Intencji misji, ewangelizacji, rekolekcji oraz innych inicjatyw podejmowanych przez Wspólnotę jest dużo, jednakże w praktyce okazuje się, że Duch Święty przypomina nam w danej sytuacji (w trudnościach których doświadczamy), w jakiej intencji mamy je ofiarować – kierując nas wprost do Ogrójca.
Zgodnie z powołaniem misji Chwalebnego Krzyża odczytanym przez Wspólnotę, jej członkowie podejmując ją, nie czynią tego wyłącznie ze względu na osobiste uświęcenie, ale również i ponad wszystko, by wspierać i prowadzić braci i siostry we Wspólnocie do przeżywania trudności i cierpień, zarówno małych jak i dużych, w zjednoczeniu z miłością Jezusa oraz w ufności, że już teraz żyją w radości Zmartwychwstania.
W Polsce służba Brata i Siostry w modlitwie  rozpoczęła się w styczniu 2017 r. w odpowiedzi na prośby jakie do nas napłynęły – wówczas kilka osób z Chwalebnego Krzyża podjęło z radością takie towarzyszenie.
Prośby można kierować na: chwalebnykrzyz@emmanuel.info.pl

Start typing and press Enter to search