Uwielbienie

Alleluja, Jezus Zbawiciel

Ref.
Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja.

1.
Niechaj króluje dziś w sercach Pan.
Wielbijmy więc Tego, który życiem jest.
Boże Królestwo już czeka nas,
Jezus wzywa nas!

2.
On przyszedł dziś światło swoje dać,
najświętsze Swe Serce chce objawić nam!
Pan swoje życie ofiarował nam,
Pan zwycięzcą jest!

3.
Idźcie przez świat, głoście ludziom, że
nasz Bóg Zbawicielem dla nich też być chce
i wszelką radość daje tylko Bóg,
zbawia dziś swój lud!

Tytuł oryginalny: Alléluia, Jésus Sauveur (11-05)
Słowa: B.Mélois,
Muzyka: G. du Boullay
© 1990, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search