Uwielbienie

Alle-Alleluja

Ref.
Alle, Alleluja,
Alle, Alleluja!

1.
Wielkie i wspaniałe są drogi Twe,
Panie Boże nasz i Mistrzu nasz.
Sądy Twe tak słuszne są.

2.
Któż nie boi sie potęgi Twej?
Któż na Imie Twe nie zatrwoży sie?
Królem świata jesteś Ty!

3.
Przyjdą wszystkie ludy, by wielbić Cię
i padną na twarz przed oblicze Twe.
Wielkie są dziś dzieła Twe.

Tytuł oryginalny: Alle-Alleluja (REF: 11-03)
Słowa i muzyka: Emmanuel Songs (E. Baranger)
© 1992, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search